Vad du fick vad du fick

Dan Jørgensen (ni andra får också gärna läsa)

2020.10.27 19:48 Krexington_III Dan Jørgensen (ni andra får också gärna läsa)

Dan Jørgensen (ni andra får också gärna läsa)
EDIT: "KÄRA Dan Jörgensen" heter det såklart
Det här utmärkta inlägget i atomkraftsdebatten postades på /denmark för nån vecka sen av JPDueholm och jag tycker vi kan behöva den här typen av faktainjektion i den svenska debatten också, så jag översatte det. Jag är väl medveten om att jag inte är nån översättare, och texten är definitivt lite styltig pga detta - mina ursäkter, och jag hoppas att den ändå kommer någon till glädje. (Källorna kommer i kommentarerna.)
-----
Kära Dan Jörgensen
För en tid sedan såg jag en video på klimat-, energi- och försörjningsministeriets Facebook-sida.
I videon spenderade du 1 minut och 14 sekunder på att förklara varför vi inte borde ha kärnkraft i Danmark. Videon finns här:
https://www.facebook.com/klimaministeriet/videos/3827041500700123/
Kärnkraft är ett otroligt spännande ämne, och diskussioner om kärnkraft blir ofta mycket känslomässiga. Alla har en åsikt om kärnkraft. Tyvärr kryddas dessa diskussioner ofta med en god portion fantasi och seglivade myter. Jag skulle vilja försöka belysa dessa. Jag tycker inte att det är ett krav att du som energiminister i ett vindkraftsland måste vara expert på området. Jag påstår mig inte heller själv vara det. Men precis som du så älskar jag att läsa böcker och jag har läst mycket om denna otroligt missförstådda metod för energiproduktion. I grund och botten delar vi samma oro för framtiden när det gäller klimatförändringen som vi som människor står inför. Precis som du vill jag planetens och framtida generationers bästa. Om du vill vill jag visa dig hur kärnkraft kan vara en hjälp på vägen mot en ljusare framtid.
I din video gick du in på följande områden:
· Risken, här i meningen olyckor
· Kärnkraftverk som terroristmål
· Miljövinkeln, dvs. avfallet
· CO2-utsläpp under byggnationen
· Byggtid och pris
Jag skulle vilja få kommentera dessa punkter, men till skillnad från i din muntliga presentation kan jag inte göra det på fullt så kort tid. Det tar tid att komma till sakens kärna, men jag hoppas att du kommer att läsa ändå. Vi börjar med olyckorna.
Olyckor
I den civila kärnkraftens historia finns det tre olyckor som samtalet alltid går till: Three Mile Island, Chernobyl och Fukushima. Du får leta länge efter människor som inte har hört talas om ovanstående trio, men du får också leta länge efter människor som har lyckats bekanta sig med de verkliga hälsokonsekvenserna av olyckorna. Nu vrider vi först klockan 41 år tillbaka.
Three Mile Island - USA - 1979
Vid anläggningen i Three Mile Island i Pennsylvania ledde ett funktionsstört ventil- och styrsystem enligt United States Nuclear Regulatory Commission [1] tekniker vid anläggningen att missförstå vad som pågick. Som ett resultat av ett mekaniskt och mänskligt fel inträffade en partiell härdsmälta. Olyckan resulterade i en stor räkning till anläggningens ägare, men hade ingen hälsomässig betydelse för befolkningen i området. De fick sig dock en förskräckelse. De cirka 2 000 000 invånarna i området utsattes för 0,01 millisievert (mSv) strålning på grund av de radioaktiva ädelgaser som släpptes ut. Som jämförelse ger en röntgen av bröstkorgen 0,06 mSv, dvs. 6 gånger mer. Anledningen till att konsekvenserna inte blev större var att reaktorn hade en reaktorinneslutning. En sådan är gjord av 1,5 meter tjock armerad betong och syftet är att hålla de saker som vi inte vill ha ut bland oss ​​människor om saker går fel, på insidan.
Det mest olyckliga var tidpunkten. Olyckan hände samtidigt som filmen "The China Syndrome" med Jane Fonda i huvudrollen visades på biografer. Filmen handlade om en olycka vid ett kärnkraftverk. Reaktorhöljet vid anläggningen fungerade som avsett, men det glömdes delvis i panikvågen. Olyckan ledde till ett antal förbättringar i branschen: nya säkerhetsprotokoll, bättre utbildning av personal och ett antal tekniska förbättringar vid fabrikerna.
Tjernobyl - Ukraina - 1986
Tjernobylanläggningen var en bristfällig sovjetisk dröm; ett enormt prestigeprojekt för Sovjetunionen. Anläggningen hade 4 RBMK-1000-reaktorer, en grafitmodererad reaktordesign som konstruerades på rekordtid utan särskild hänsyn till säkerheten.
Det var en mycket tveksam design som aldrig skulle ha godkänts i väst, och värst av allt, det var en reaktordesign utan ett reaktorhölje som på Three Mile Island. Istället låg en 1000 ton tung stålplåt ovanpå reaktorn [2].
Den felaktiga utformningen, en kultur av att mörka säkerhetsbrister och ett brett spektrum av operatörsfel resulterade i den värsta kärnkraftsolyckan i den civila kärnkraftens historia. Stålplattan ovanpå reaktorn blåstes av och stora mängder radioaktivt jod-131 och cesium-137 släpptes ut i atmosfären.
Enligt FN: s vetenskapliga kommitté för effekter av atomstrålning (UNSCEAR) [3] dog 2 till följd av explosionen. Av räddningspersonalen fick 134 akut strålsjuka. Av de 134 dog 28 inom den första månaden. Under perioden från olyckan till 2005 dog 20 från ovanstående grupp. Resten utvecklade därefter hudproblem och gråstarr. Inte alla dödsfall har direkt samband med strålning.
Mellan 1986 och 2005 registrerades mer än 6 000 fall av sköldkörtelcancer bland invånare i Vitryssland, Ryssland och Ukraina, vilket kan vara direkt kopplat till strålningsexponering vid tidpunkten för olyckan. Dödligheten för denna form av cancer är lyckligtvis extremt låg, och av de mer än 6 000 som fick diagnosen cancer dog 15 stycken under en period av 25 år.
Enligt professor Gerry Thomas från Imperial College London [4] består strålningen från olyckor främst av alfa- och beta-strålning från jod-131 och cesium-137. Alfastrålning kan stoppas av ett papper men blockeras också av huden. Betastrålning kan man skydda sig mot genom att gå inomhus och stänga fönstren. Jod-131 och cesium-137 är skadliga att inta. Detta kan undvikas genom att inte dricka mjölk från kor som har betat i de förorenade områdena, liksom att inte äta mat från närområdet.
Orsaken till den kraftiga ökningen av sköldkörtelcancer efter olyckan var jod-131-kontaminering i mjölk. Om myndigheterna hade varnat invånarna i området att inte dricka den starkt kontaminerade mjölken, delat ut jodtabletter i tid och bett befolkningen att stanna inomhus, kunde konsekvenserna av olyckan ha varit betydligt mindre.
Enligt UNSCEAR registrerades ingen ökning av andra cancerformer eller sjukdomar som kan orsakas av strålskador. Det fanns heller ingen ökning av fosterskador. De c:a 6 000 000 invånare i de drabbade områdena utsattes för 9 mSv-strålning under en period av 25 år. Detta motsvarar den mängd strånlning som erhålls från en CT-scanning på ett sjukhus under några minuter.
I olyckan förstördes reaktor nummer 4 vid anläggningen. Trots detta fortsatte anläggningen att producera el i ytterligare 14 år fram till december 2000, då den sista reaktorn stängdes av politiska skäl. Sedan 1986 har människor arbetat i området, som idag är en turistmagnet.
Tjernobyl var utan tvekan en katastrof för de inblandade och 65 liv förlorades. Antalet är dock mycket lägre än vad de flesta tror. Strålningens hälsokonsekvenser kunde i de flesta fall ha undvikits helt om myndigheterna hade vidtagit rätt försiktighetsåtgärder. Olyckan blev ett enormt psykologiskt trauma för de över hundratusentals människor som var tvungna att flytta för att aldrig kunna återvända hem.
Fukushima - Japan - 2011
11 mars 2011 var en särdeles dålig dag i Japans historia. Först drabbades landet av den fjärde största registrerade jordbävningen i världshistorien, sedan av en tidvattenvåg som på vissa ställen mätte upp till 38 meter och slutligen en tredubbel härdsmälta vid Fukushima Daiichi-anläggningen.
Till kraftverkets försvar måste det sägas att det inledningsvis klarade jordbävningen. Den automatiska avstängningsproceduren startade, men tyvärr översvämmade den efterföljande, 13 meter höga, tidvattenvågen nödgeneratorerna. Dessa var emot all logik placerade i lågt belägna områden. En var till och med belägen i anläggningens källare. Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) [5] hade valt att ignorera varningar om att området skulle kunna drabbas av mycket högre tidvatten än de själva hade räknat med. Dessutom hade anläggningen en alltför låg skyddsmur mot havet.
Onagawa-anläggningen, lite längre upp längs kusten och ännu närmare jordbävningens epicentrum, hade en 14 meter hög skyddsmur mot havet. Onagawa-anläggningens 3 reaktorer stängdes av utan problem och överlevde jordbävningen och tsunamin.
Hur många människor dog som ett resultat av strålningen som frigjorts av den tredubbla härdsmältan? Enligt UNSCEAR [6] är svaret 0. Det är också osannolikt att en ökning kommer att ses i fall av sköldkörtelcancer i befolkningen eftersom mängden strålning som frigjordes var så låg. Fukushima hade en reaktorinneslutningsbyggnad som inneslöt det mesta av det radioaktiva materialet.
Det uppskattas att cirka 20 000 människor dog på grund av tsunamin och cirka 1 500 dog som ett resultat av områdets evakuering. Ingen dog som resultat av strålning. Evakueringen genomfördes i panik i ett land som först drabbades av en enorm jordbävning och senare en tidvattenvåg. Äldre, sjuka och behandlingskrävande människor skyndades iväg i bussar. Utan tillgång till mat, vatten eller nödvändig vård. Många dog på grund av stress, kyla, brist på vård och brist på boende.
I den japanska regeringens försvar måste det sägas att omfattningen av olyckan ursprungligen inte var tydlig, varför evakueringen genomfördes. Men genomförandet var under all kritik. Enligt International Atomic Energy Agency (IAEA) [7] var mängden strålning befolkningen utsattes för låg och jämförbar med global naturlig bakgrundsstrålning. Ny forskning tyder på att det inte var nödvändigt att evakuera området överhuvudtaget, och att en invånare i staden Fukushima skulle ha en förkortad livslängd till följd av olyckan som skulle vara mindre än en invånare i London på grund av luftföroreningar [8]. Att stänga ute delar av befolkningen i nästan ett decennium kan inte på något sätt försvaras.
Risken
När vi ser tillbaka på olyckorna med all kunskap som samlats in genom studier och hälsoundersökningar blir det snabbt klart att hälsokonsekvenserna på grund av strålning är små. Ändå har vi människor problem med strålning. Vi har psykologiska problem med strålning. Strålning kan inte ses, höras, luktas eller smakas. Det finns en bra anledning till det.
Den värld vi befinner oss i är full av strålning. Det är omöjligt att isolera sig från den. Strålningen kommer från jorden och från rymden. Detta kallas bakgrundsstrålning och nivån bestäms av geografin. Strålning kommer också från maten vi äter, från vårdbehandlingar och från våra egna kroppar. Till och med om vi tar en simtur i havet, så simmar vi i uran. Det finns över 4 miljarder ton uran i världshaven.
Kroppen skiljer inte mellan naturlig strålning, den strålning vi får i vårdbehandlingar eller strålning som frigörs till följd av en olycka i ett kärnkraftverk [9]. Det finns bebodda områden i världen där strålningsnivåerna är mycket högre än runt Fukushima och Tjernobyl.
Ramsar, en kuststad i norra Iran med över 30 000 invånare, har världens högsta nivå av bakgrundsstrålning. Bakgrundsstrålningen i vissa områden är 260 mSv per år [10]. Som jämförelse kommer den japanska regeringen inte att tillåta invånare att flytta tillbaka till områden där strålningsnivåerna överstiger 20 mSv per år [11].
En sammanfattning av studier om befolkningen i Ramsar av Sydney Lance [12] drog slutsatsen att det i allmänhet inte finns några negativa hälsoeffekter av att bo i områden med hög bakgrundsstrålning. Rentav ses en lägre förekomst av genetiska defekter och en lägre förekomst av lungcancer jämfört med befolkningsgrupper som bor i områden med lägre nivå av bakgrundsstrålning.
Vi måste ta itu med den irrationella rädslan för strålning, eftersom det i mycket större utsträckning är den stress som människor utsätts för när de tas bort från sina hem, som är skadlig. Radiofobi är den verkligt stora mördaren.
Alla branscher har olyckor. Kärnkraftsindustrin är inget undantag. Tjernobylolyckan var unik genom att reaktortypen aldrig skulle ha godkänts i väst utan en reaktorinneslutning. Efter olyckan gjordes ett stort antal konstruktiva förändringar av de återstående RBMK-reaktorerna så att olyckan inte skulle kunna upprepas. Det finns fortfarande RBMK-reaktorer i drift idag. Smolensk-3-reaktorn i Ryssland togs i drift 1990 och förväntas fortsätta till 2035.
Fukushima började producera el 1971. På detta sätt tillverkade anläggningen koldioxidfri el i 40 år innan den drabbades av katastrofen, som faktiskt kunde undvikts. Tsunamiexperter ignoreras inte längre och nödkraftgeneratorer kommer inte längre att placeras i lågt belägna områden. Dessutom måste vi komma ihåg att reaktorhöljena på de 3 reaktorerna som smälte ner faktiskt fungerade, och att de faktiska utsläppen var 100 gånger mindre än i Tjernobyl. Enligt internationella riktlinjer för evakuering vid radioaktivt utsläpp var den frigjorda mängden så liten att det inte över huduv taget var nödvändigt att evakuera befolkningen under en längre tid och absolut inte i ett knappt decennium. Om vi räknar samman dödsfallen för kärnkraft, dvs dödsfall i samband med produktion, gruvdrift och olyckor, och jämför med produktionen av el från brunkol, kol, olja, biomassa och gas, är slutsatsen klar: Kärnkraft är det absolut säkraste sättet att producera el. Det finns absolut minst antal dödsfall per producerad energienhet. Kärnkraft är ännu säkrare än vind, sol och vattenkraft (vattenkraft), se figur 1 [13].

Figur 1: Antal dödsfall per terrawatt-timme. I motsats till vad de flesta tror, så er atomkraft ett otroligt säkert sätt att producera elektricitet på. Från: Ourworldindata.org
Om du är bekymrad över riskerna med atomkraft, så kan jag inte rekommendera att cykla, köra bil eller ta en flygsemester. För att inte tala om att röka eller vara överviktig. Sannolikheten är långt större att dö av de sakerna.
Kärnkraftverk som terroristmål
Ett kärnkraftverk är inte ett lätt mål för terrorism. Åtkomstvägar övervakas, det finns taggtrådsstängsel, vaktposter, biometrisk åtkomstkontroll, skyddsdörrar, lås och långa korridorer med tjocka ståldörrar.
Ett kärnkraftverk är en tuff nöt att knäcka. Det är värt att notera här att själva reaktorhöljet, säkerhetsstrukturen runt själva reaktorn, är en av de starkaste människoskapta strukturerna som finns. Att flyga ett passagerarplan in i reaktorbyggnaden kommer att resultera i en mindre fläck, ett stort saneringsarbete och ett sorgligt öde för passagerarna ombord på planet. I slutet av 1980-talet testade amerikanerna vad som skulle hända om ett F-4 Phantom-flygplan flögs med 800 km / h in i en armerad betongvägg, till och med med mindre förstärkning än den som användes vid anläggningarna. Planet gick naturligtvis i 1000 bitar när det träffade väggen. På ett ställe uppstod en 6 cm djup spricka och så var det med det. Videon finns på YouTube och den är ganska underhållande [14].
Historiskt sett genomfördes den mest uppseendeväckande attacken mot ett kärnkraftverk 1982, när en kärnkraftsmotståndare avfyrade 5 pansarskott över floden Rhône mot ett franskt kärnkraftverk under konstruktion. Attacken orsakade mindre skador, och gärningsmannen Chaïm Nissim gick därefter in i politiken i det gröna partiet i Schweiz.
Om du som terrorist vill skada ett lands kritiska infrastruktur finns det mycket lättare och mindre skyddade mål som jag inte kommer att gå in på här. Men tänk om Nordkorea attackerade ett kärnkraftverk med en interkontinental ballistisk missil? Ja, då skulle det minsta av våra problem vara skadan på anläggningen. Vad sägs om en meteor? Det finns gott om galna scenarier. Det kallas science fiction och har inget att göra med en seriös debatt om kärnkraft.
Avfallet
För att förstå vad som kommer ut ur en reaktor måste vi först förstå vad vi stoppar in i en reaktor. Bränslet i den vanligaste typen av reaktor idag består av uran. Uran återfinns naturligt i tre olika versioner: Uranium-234, Uranium-235 och Uranium-238. Den typ vi är intresserad av heter Uranium-235. Den kan klyvas på atomnivå, och användas som bränsle i en reaktor.

Figur 2: Översikt över alfa-, beta- och gammastrålnings genomträngningsförmåga. Från: Wikipedia.
Uran-235 utgör 0,7% av det uran som finns i naturen, så koncentrationen måste ökas till 3-5% innan vi kan använda det. Slutprodukten är små hårda bränslepellets bestående av uranoxid. Dessa är inte särskilt radioaktiva, och strålningen de avger är alfa-strålning som kan stoppas av huden eller av ett papper. Penetrationsförmågan för de olika strålningstyperna visas i figur 2. Bränslepelletsen monteras slutligen i långa stavar omgivna av zirkonium som är redo att sättas in i reaktorn. Men mer intressant är hur mycket energi det finns i dessa bränslepellets. Det som gör uran unikt är den enorma energitätheten.

Figur 3: En 5 gram bränslepellet av uranoxid. Foto: Wikipedia.
En bränslepellet väger 5 gram, något mer än ett A4-papper, och stor som en pekfingernagel vilket framgår i figur 3. I en lättvattenreaktor får vi lika mycket energi ur en 5-grams bränslepellet som det finns i 640 kg ved, 400 kg kol, 360 m3 naturgas eller ca. 3 fat olja, och då har vi faktiskt bara använt 5% av energin i pelleten. Det finns en enorm mängd energi i uran. Det betyder också att det behövs väldigt lite för att producera riktigt mycket ström.
Hur mycket uran används egentligen i ett kärnkraftverk per år? Vi kan ta ett typiskt kärnkraftverk på 1000 megawatt och jämföra det med ett kolkraftverk på 1000 megawatt. Vi är här uppe i en storleksordning där vi kan producera el till mer än 1 000 000 människor per år. Enligt World Nuclear Association [16] måste kärnkraftverket använda 27 ton uran per år, medan kolkraftverket måste använda 2 500 000 ton kol per år för att producera samma mängd el. Det koleldade kraftverket producerar också ca. 300 000 ton aska, som inkluderar arsenik, bly och kvicksilver. Dessutom släpper det koleldade kraftverket ut mer än 6 000 000 ton koldioxid i atmosfären per år [17].
Däremot så släpper kärnkraftverket inte ut koldioxid i atmosfären och bränslestavarna producerar el i 18 månader (i vissa reaktortyper ännu längre) innan de måste bytas ut.
Det använda bränslet lagras sedan i vatten för att kylas ned, och när det har svalnat tillräckligt kan det återvinnas eller lagras i stål- och betongbehållare. En sådan väger ungefär 180 ton och är inte precis bara att flytta runt hursomhelst. Hur de ser ut kan ses i figur 4.

Figur 4: Behållare för förvaring av använt kärnbränsle. Foto: Holtec.
Använt bränsle är det som de flesta troligen kallar kärnavfall. Men egentligen är det inte alls avfall; det finns fortfarande en enorm mängd energi i det. Vi kan istället kalla det använt bränsle. Efter 18 månader i reaktorn har bränslet förlorat 5% av sin energi och kan, som tidigare nämnts, återvinnas. Detta görs idag i Frankrike, England, Ryssland, Indien och Kina.
Om du väljer att återvinna bränslet i vårt kärnkraftverk på 1000 megawatt skiljs restprodukter ut vid återanvändningen. Dessa kan klassificeras som verkligt avfall. Detta förglasas. Det vill säga inkapslas i glas och förseglas i rostfria cylindrar. Vår anläggning, som skulle kunna producera koldioxidfri el åt mer än 1 000 000 personer, skulle producera 3 kubikmeter av detta per år [18].

Figur 5: Comanche Peak, Texas. Foto: Google Earth.
Ovan är ett flygfoto av kärnkraftverket Comanche Peak i Texas. Det har två reaktorer på 1218 megawatt och 1207 megawatt respektive. De två tillsammans kan generera koldioxidfri el åt mer än hälften av Danmarks befolkning. Längst ner till höger på bilden finns cylindrarna där det använda bränslet lagras. Efter att ha producerat koldioxidfri el till mer än 2 500 000 personer i 30 år kan det använda bränslet, som lagras i torrförvaring, förvaras på ett område som mäter 30 x 40 meter. Det är inte ens en halv fotbollsplan, och kom ihåg att det använda bränslet fortfarande bara har använt 5% av energin.
Efter användning av bränslet har vi fortfarande de klyvningsprodukter som vi inte kan använda. Hur länge ska de förvaras och var? Det faktiska avfallet måste lagras i 500 år. Om vi exempelvis ​​väljer att inte återanvända utan istället deponerar bränslet som bara har använts en gång, innehåller det 0,8% plutonium. Plutonium-239 har en halveringstid på drygt 24 000 år. Det innebär att det tar 24 000 år innan det är hälften så radioaktivt som det var från början.
Här behöver vi bara ha grundskolans fysik för att förstå varför det inte är ett problem. När något har en lång halveringstid betyder det att det inte är särskilt radioaktivt. För det mesta står det bara där och ingenting händer. Den strålning som ändå avges från Plutonium-239 är alfastrålning, och alfastrålning kan som tidigare nämnts stoppas av ett papper.
Var tusan ska vi lagra det då? I Finland förväntas slutdepå Onkalo öppna 2025. Här lagras avfallet 450 meter under jorden i berggrunden. I geologiska områden som har varit stabila i miljontals år.
I samband med projektet undersökte Strålsäkerhetsmyndigheten (STUK) [19] konsekvenserna av den värsta tänkbara olyckan; om det fanns ett hål i behållarna med avfall efter 1000 år och en stad byggdes ovanpå platsen.
I ett sådant katastrofscenario skulle en person som valde att bo på den mest förorenade platsen och bara åt mat och drack vatten från det lokala området få en ökad strålningsmängd på 0,00018 mSv per år. Det motsvarar att äta 2 bananer.
Vi vet vad vi ska göra med det radioaktiva avfallet, vilka behållare det ska placeras i för att skydda miljön och var det ska lagras. Mängden som ska lagras är försvinnande liten eftersom det finns så otroligt mycket energi i uran. I USA produceras cirka 20% av elen med kärnkraft. Under de senaste 60 åren har amerikanska kärnkraftverk producerat ca. 70 000 ton använt bränsle. Det låter kanske mycket, men som jämförelse producerar amerikanska kolkraftverk samma mängd på en timme [20].
Alla industrier producerar avfall, även den gröna tekniken. Vindturbinblad grävs ner när turbinen har gjort sitt. Figur 6 visar hur det ser ut i Wyoming. Detta sker också här i Danmark [21]. Solpaneler innehåller kadmium, som inte har någon halveringstid. Det är giftigt fram till den dag jorden inte längre existerar. Vi behöver all teknik som kan minska våra koldioxidutsläpp, och det är viktigt att komma ihåg att det finns fördelar och nackdelar med alla former av energiproduktion.

Figur 6:Uttjänta vindkraftverksvingar begravs i Wyoming. I Danmark gör vi det i Randers. Foto: Benjamin Rasmussen för Bloomberg Green.
För att runda av frågan om det radioaktiva avfallet, så rör det sig om en försvinnande liten mängd. Det blir omhändertaget från början till slut. Industrin betalar själv kostnaderna, det är reglerat i lag, och avfallet har aldrig i den civila kärnkraftens historia orsakat några olyckor.
CO2 som släpps ut under byggandet av ett kärnkraftverk
Ett uttalande som: "allt cement och allt stål som ska användas för att bygga en så stor anläggning, det förorenar också med CO2", är inte särskilt konkret. För att göra det konkret måste vi ställa den troligen viktigaste frågan alls när vi studerar energiproduktion:
- Jämfört med vad?
Om vi ​​tittar på hur många tusen ton material som behövs för att producera en terrawattimme elektricitet illustrerar figuren nedan från US Department of Energy [22] (översatt till danska) detta ganska bra:

Figur 7:Materialåtgång i tusental ton per TWh producerad ström.
I det stora energispelet är ingenting gratis och alla metoder för att producera el använder resurser. Dessa kan vara betong, aluminium, koppar, stål eller sällsynta jordartsmetaller för vindkraftverk.
Enligt figur 7 behöver ett kärnkraftverk inte använda särskilt mycket material när det ställs mot hur mycket energi det producerar. Faktum är att det är tio gånger mindre jämfört med vindkraft. Ju mindre material vi behöver, desto mindre behöver vi förstöra planeten i våra försök att rädda den.
Vi kan också undersöka koldioxidavtrycket för de olika energiproduktionsmetoderna under hela deras livstid. Alltså gruvdrift, konstruktion, bränsleproduktion, infrastruktur, drift, underhåll, avfallshantering och demontering. En sådan vagga-till-grav-analys genomfördes av det svenska statliga energibolaget Vattenfall 2018 [23].
I deras energiportfölj finns vind, biomassa, vattenkraft, gas, kärnkraft, kol och sol. Deras största havsbaserade vindkraftsparker inkluderar Horns Rev 3, Thanet och DanTysk. De största kraftverken är Ringhals och Forsmark, som båda är kärnkraftverk, och Moorburg, som är ett koleldat kraftverk.
Så vad kom Vattenfall fram till i sin vagga-till-grav-analys?

Figur 8: Life Cycle Assessment for Vattenfall’s electricity generation, 2018.
Enligt Vattenfall släpper ett kärnkraftverk ut minst CO2 sett till hela kraftverkets livstid, vilket framgår av figur 8. Ovanstående är angivet i gram CO2 per kWh. Det bör också nämnas att demonteringsfasen för de flesta energikällor inte väger särskilt tungt, eftersom metaller och betong kan återvinnas.
I analysen uppskattas livslängden för ett havsbaserat vindkraftverk till 20 år. Livslängden för Ringhals 1 och 2 är 50 år, Ringhals 3 och 4 samt Forsmark 1, 2 och 3 är 60 år. Som jämförelse har det amerikanska kärnkraftverket Turkey Point fått sin licens utökad till 2053 [24]. Det ger en livslängd på 80 år. Ju längre en anläggning får arbeta, och ju längre ett vindkraftverk håller, desto lägre är CO2-avtrycket.
Vad analysen inte nämner är avtrycket av de olika energiproduktionsmetoderna på landskapet, vilket kan bidra till att påverka vilda djur, växtliv och biologisk mångfald. Bryr vi oss om hur mycket de olika energiproduktionsmetoderna påverkar landskapet har det studerats av Brook & Bradshaw [25].

Figur 9: Areal som krävs vid produktion av elektricitet.
Figuren ovan uttrycker hur stort område som krävs (inklusive gruvdrift) per enhet producerad el. Ett kärnkraftverk som kan producera el till 4-5 miljoner människor behöver bara uppta 2 km2. Biomassa kan ses ha stor landskapspåverkan, som kan påverka den biologiska mångfalden och djurlivet.
För att sammanfatta ovanstående tar ett kärnkraftverk väldigt lite utrymme och ger plats för djur och natur. Det kräver inte särskilt mycket resurser i förhållande till hur mycket el det kan producera, och sett under hela sin livstid är dess koldioxidavtryck otroligt lågt.
Byggtid och pris
Att bygga ett kärnkraftverk kan jämföras med andra stora projekt som t.ex. Femern-förbindelsen. I debatten nämns ofta tre byggnader i Europa: Hinkley Point C i England, Flamanville 3 i Frankrike och Olkiluoto i Finland.
Alla tre projekten har stött på stora budgetöverskridanden och förseningar. Som reaktordesign har Arevas europeiska tryckreaktor (EPR) valts. Designen utvecklades av franska Framatome och tyska Siemens. Att utmaningar uppstår när man slår samman ett franskt och ett tyskt designteam förvånar förmodligen ingen.
Reaktorerna är prototyper och de första i sitt slag i en ny generation. I England har inga nya kärnkraftverk byggts på 20 år. Detsamma gäller för de andra projekten. Det har funnits en enorm inlärningskurva överlag i uppgradering av arbetskraften, uppgradering av försörjningskedjor och i projektledning. Godkännanden och licenser måste erhållas och allt är svårt till en början.

Figur 10: Hinkley Point C i England, världens dyraste kärnkraftverk. När det står färdigt kommer det kunna producera CO2-fri ström til omkring 6.000.000 hem i minst 60 år. Foto: EDF.
I andra delar av världen byggs det till halva eller en tredjedel av priset i Europa. Det går också mycket snabbare. Beror det på att de fuskar och struntar i säkerheten? Detta undersöktes av Energy Technologies Institute i England 2018 [26].
Det enkla svaret är att de i andra delar av världen har blivit riktigt bra på att bygga. Precis som vi i Europa varit tidigare, exempelvis i Frankrike på 70- och 80-talet. Men för att bli det igen krävs viss lärdom.
När den första enheten har byggts och vi eliminerat kostnaden för att uppgradera arbetskraften, etablera försörjningskedjor, få tillstånd, och policyn har fallit på plats, faller priset och byggtiden markant. Detta är vad vi ser på andra ställen i världen, och dessa erfarenheter kan också överföras till europeiska projekt.

Figur 11: Installation av reaktorinneslutningens botten vid Hinkley Point C, Foto: EDF.
Vid Hinkley Point C byggs två identiska reaktorer och erfarenhet från konstruktionen av den första reaktorn överförs till den andra reaktorn. Installationen av inneslutningsbyggnadens botten på reaktor nummer 2 gick 30% snabbare, dvs. byggtiden minskade från 57 till 39 dagar [27].
En stor del av kostnaden för att bygga ett kärnkraftverk är lånekostnader. På Hinkley Point C i England hamnar lånekostnaden över de faktiska byggkostnaderna. I Tjeckien, som planerar att bygga ut kärnkraftverket i Dukovany, har man lärt sig av detta,. Här kommer staten att finansiera 70% av lånet till energibolaget CEZ till en ränta på 0% under byggandet och en efterföljande ränta på 2% under drift [28].
Polen, som idag är djupt beroende av fossila bränslen, är också i planeringsfasen för landets första kärnkraftverk. Parallellt är planen att utvidga förnybara energikällor [29].
Även om byggandet inte går så snabbt i Finland, är de i planeringsfasen för en annan reaktor. Den här gången en rysk VVER-1200-modell på finska Hanhikivi-halvön [30].
Kärnkraftverk är dyra projekt när vi tittar på de initiala kapitalkostnaderna. Men återigen måste vi ställa frågan: "jämfört med vad?" Förnybara energikällor blir billigare och billigare idag. När man jämför priser mellan olika metoder för att producera el idag hänvisas ofta till "nivåiserad energikostnad" (LCOE). LCOE är användbart när man jämför traditionella metoder för kraftproduktion. Modellen är ett uttryck för priset "på insidan av staketet". Situationen är dock annorlunda med förnybara energikällor. Det ligger i solens och vindens natur att elproduktionen beror på vädret. Det ställer krav på elnätet och det ställer krav på backup när vädret inte blir som man velat. Det ställer således krav på vad som finns på andra sidan "staketet".
Dessa kostnader ingår inte i LCOE-beräkningen. När vinden inte blåser i Danmark bränner vi kol, biomassa och gas. För förnybara energikällor bör System-LCOE [31] användas istället, vilket inkluderar priset för integration i elnätet. Ju högre andel förnybar energi vi lägger till elnätet, desto mer stiger priset.
Ett modernt kärnkraftverk kan leverera koldioxidfri el oavsett väder och leverera några av de viktigaste sakerna i elnätet, något som sällan är prissatt, nämligen försörjningstrygghet. Det kan göra i minst 60 år, i regn och snö, i sol och vind. Vi kan sedan försöka jämföra priset på en sådan anläggning med priset på att bygga en konstgjord ö och att sätta upp vindkraftverk som behöver bytas ut efter 25 år i vårt slit-och-släng-samhälles anda.
En grönare framtid
Så kära Dan Jørgensen och kära läsare, tack för att ni hållit ut såhär länge. Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa till att korrigera några av de vanliga missuppfattningarna om kärnkraft som gång på gång presenteras i debatten. Om vi ​​ska ha en seriös diskussion om framtidens energimix måste den ske på en informerad grund och med den senaste kunskapen. Vi måste lägga våra känslor åt sidan och inte stänga ögonen när vi får information i ett område som är svårt att förstå.
Kärnkraft är inte det första många tänker på när vi pratar om energiproduktion med lågt CO2-avtryck. Hemligheten ligger i det faktum att det finns så mycket energi i uran att det är svårt att förstå, men det kan faktiskt utnyttjas ännu bättre än det görs i den traditionella lättvattenreaktorn idag.
Tänk dig att vi har en gammaldags glödlampa på 100 W. Vi skulle vilja generera ström till den. Om vi ​​använder 1 g naturligt uran (0,7% uran-235) i en lättvattenreaktor kan glödlampan lysa i 182 år. Om vi ​​använder 1 kilo uran av den typ som faktiskt används i en lättvattenreaktor (5% uran-235), kan lampan lysa i 1171 år. Om vi ​​använder 1 kilo naturligt uran men den här gången i den ryska bridreaktorn BN-800, kommer glödlampan att kunna lysa i 25 700 år. Om vi ​​använder biomassa och träpellets, som vi gör i Danmark, kommer 1 kg trä att producera el i 1,2 dagar [32].
Nya reaktortyper är under utveckling och amerikanska NuScale har varit de första i världen som godkänner en liten, modulär reaktordesign som är mindre än de stora anläggningar vi känner till idag [33]. Dessa kan användas för mycket mer än bara matning av elektroner i vägguttaget. Små avancerade reaktorer kan t.ex. hjälpa till att avkarbonisera industriella processer genom att producera ånga som är så varm att den kan användas för att smälta t.ex. aluminium. Värmen kan användas för fjärrvärme, de kan användas för att ta bort salt från havsvatten, producera väte för tunga transporter, samt att små reaktorer är bättre anpassade till de fluktuationer i elnätet som de förnybara energikällorna skapar.
Även här i Danmark forskas på detta område. Copenhagen Atomics och Seaborg Technologies arbetar för att utveckla den framtida 4: e generationens kärnkraft i form av reaktorer med smält salt.
Vi behöver alla verktyg vi har i verktygslådan i kampen mot de klimatförändringar som vi har i sikte. I Danmark enades vi 1985 om att kärnkraft inte borde ha någon plats i den danska energipolitiken. Det är nu 35 år sedan och många miljoner ton onödig CO2 har skickats ut i atmosfären. Idag är kol på väg ut, och istället förbränner vi stora skogsområden i klimatets namn till nackdel för biologisk mångfald och vilda djur. Vi kan göra detta CO2-neutralt. Men kalkyler och räkneövningar kan bara inte ta bort partikelföroreningar. WHO uppskattar att 4 200 000 människor dör varje år av luftföroreningar utomhus [34].
Kanske är tiden mogen för att utforska ett alternativ? Jag föreslår det säkraste sättet att producera el vi har. Det med det minsta avtrycket på naturen, ett av de lägsta CO2-avtrycken någonsin och en avfallsmängd som bleknar i jämförelse med allt annat.
submitted by Krexington_III to sweden [link] [comments]


2020.10.23 09:11 hevosenliha Sextiofjärdedels TF2-Fredag

Eller 64-bitars, något som borde vara bekant för alla nu, då det inte har gått att köpa en vanlig PC med 32 bitar på flera år. Flertalet linuxar har slutat supporta 32 bitar tex, så vi får väl anse oss ha nått den moderna världen nu.
Någon som inte når så mycket mer är Järvsöfaks som skulle avlivats igår pga dålig hälsa, men tydligen var hälsan så pass dålig att han fick akutslaktas redan i måndags. Det var jävlar i mig en hest som heter duga det, sprang in 21 miljoner under sin livstid, satte världsrekord som håller än idag.
Måste i vanlig ordning be om ursäkt för videon, den blev inte alls som tänkt, och innehöll väl inget alls av önskemålen, men någon sorts kött ser det väl kanske ut att vara iaf. Jag hade tanken på typ oxfilé men nu ser det bara ut som nån jämrans fettkorv. Nåja, det är ju ändå fredag.

Jackbox 7

har köpts in inför dagens efterfest, vill du sponsra så skänk en slant till musikhjälpen när den kommer igång i december eller när det nu är. "Calleontwitch" kan säkert förtydliga.
Tagga för TF2-Fredag, den fyrtiotredje i år!
That_would_be_meat presenterar veckans sponsorvideo
Ny Mumbleserver: (sedan ett tag)
mumble://tf.hest.se
TF2-server:
steam://connect/tf.hest.se/critmarie (Och för de som länken inte funkar för så är det tf.hest.se som gäller)
Som vanligt är lösenordet "critmarie" och tiden är 19:00 (det gör inget om man är tidig (fast då får man inte använda eldvapen), eller sen (fast då kan vi redan ha gått vidare), eller lagom (alltid bäst), eller inte kommer alls (och missar allt skoj))
FFFF (Förbannat Frekvent Frågade Frågor) som inte är low F-ort
F: Vad är TF2?
S: Team Fortress 2 är ett FPS (First Person Shooter, FörstaPersonsSkottare) som är gratis på Steam. Man spränger folk i bitar som far åt helvete och så får man hattar.
F: Vad är Mumble?
S: Det är ett röstchatprogram, även kallat TMToIP-program(Taskig MikrofonTeknik over IP), som t. ex. Ventrilo eller Teamspeak, där svordomar, förolämpningar, glada tillrop, konstiga politiska åsikter och smaklösa skämt står som spön i backen.
F: Måste man vara med på Mumble för att få spela?
S: Nej, det måste man inte. Man har dock roligare om man är med på Mumble, även om man inte har någon mikrofon (eller dålig mikrofonteknik som Isterpenis.)
F: Hur länge håller det på?
S: Ett tag, sluta skriva "Det var ingen som spelade :*(" om du kommer in klockan halv fyra på natten. FÖR HELVETE
F: Är TF2 svårt?
S: Nej, det är så lätt att t.o.m. jag kan spela det.
F: [LÅTTEXT HÄR, FAST DET KOSTAR]
S: [BUDGETEN FÖR TF2-FREDAGSPOSTERNA TOG SLUT, JAG FÅR INTE LÄNKA NÅGRA FLER LÅTAR]
F: Hur spelar man pyro?
S: Håll inne W, om du ser en fiende, håll nere vänster musknapp tills han slutat sprattla.
F: Varför använder ni Mumble? Använd Discord istället; det distribuerar ju lösenord, chatt och talade ord till okänd part via CloudFlare!
S: För att rovanion bokstavligen är Norci och hatar frihet, skoj, glädje, kärlek och alla andra saker som inte har öppen källkod. Skämt åsido så är Mumble open source, och den enda nätverkstrafiken är den som går mellan användarna och hestars server. Eftersom Discord inte har öppen källkod så kan det vara så att det man säger skickas till NSA, FRA, HIV eller kanske ICA. tf.hest.se - med integritet i fokus
F: Varför byter den patetiska jävla admin namn på alla på mumble hela tiden?
S: För att det går. Och ibland kan det vara ganska roligt. Det är ändå ingen som ser vad du heter på mumble när vi är inne i spelet.
F: Varför inte spela Overwatch istället?
S: För att vi hatar att ha kul och vill stöta bort nytänkande individer från den klump med tragisk sörja som är TF2-fredag. Sen spelas det tillräckligt med Overwatch av folk på Mumble under resten av veckan ändå. Det är alltid ett jävla tjat om att ulta och andra termer som kidsen använder. Sen så är det så pass många inne så att de inte skulle få plats på en server, ett problem som man inte har i TF2.
F: Får man använda eldvapen före kl 19.00?
S: Nej, endast yxor, krattor, fiskar och liknande.
F: Vem fan är stefn?
submitted by hevosenliha to sweden [link] [comments]


2020.10.23 09:00 MrOaiki Kommer du på dig själv ibland med att se USA, amerikaner och deras politik utifrån ett alldeles för svenskt perspektiv?

För er som minns Bush mot Kerry, så blev svenskarna väldigt förvånade att Bush vann eftersom man fick känslan av att Kerry ledde. I själva verket ledde han aldrig, det var bara på SVT:s undersökningar av svenskars sympatier som Kerry låg i topp. Bush vann som bekant både flest elektorsröster och flest röster i landet i stort.
Jag kommer ibland på mig själv med att tänka ”varför har de inte allmän sjukvård i USA, betald med skattepengar?” men efter att ha snackat med några amerikaner så inser jag att de inte vill ha det. Och en majoritet i landet är också emot det. Vermont, en av deras mest liberala stater med Sanders som tidigare guvernör, försökte med en allmän sjukvård. De lade ner det eftersom det skulle bli ”för dyrt”. Snackar ni med gemene amerikan så tror denne att europeisk välfärd bekostas av bolagsskatt. I själva verket är bolagsskatten i till exempel Sverige låg. Vi bekostar vår välfärd med moms och inkomstskatter.
Har du någonsin tänkt på hur du missbedömer vad amerikaner egentligen vill? Att du ser dem genom svenska glasögon?
submitted by MrOaiki to sweden [link] [comments]


2020.10.22 19:09 thecarrot95 Ilska över misslyckat självmord

Min flickvän stötte på någon som försökte begå själmord igår. Naturligtvis gick hon in och försökte hindra det och lyckades med det tills ambulansen kom. När ambulanspersonalen hade omhändertagit denna personen så sade ambulanspersonalen att min flickvän var en hjälte. Hennes reaktion var att hon inte var det. Men det är ju klart att hon är en hjälte. Eller?
Nu kanske jag förolämpar någon men tänk på att jag är arg över vad som hände och jag menar nödvändigtvis inte allt. Det här är mer av en ventilering med lite filosofiska tankar inkastat. På grund av detta, är kanske några av mina tankar inte så genomtänkt formulerade.
Min flickvän är en väldigt omtänksam person men de allra flesta skulle försöka stoppa någon begå självmord om de såg någon försöka begå det. I många fall skulle man kanske inte fatta att ett självmord var påväg att begås men om det var glasklart som det var för min flickvän så skulle man försöka förhindra det.
De flesta människor har empati och sympati nog att de inte vill se någon annan människa ta livet av sig. Både för sig själva och den andra personen. Om man såg någon begå självmord och inte gjorde något åt det så skulle skammen vara överväldigande. Kanske om du har egna grava problem kanske du inte skulle göra något men en frisk människa skulle i 99% av fallen försöka göra något. Gör detta en till en hjälte?
Jag säger nej, just nu, och nu ska jag förklara varför. I en sådan situation skulle du bara gå på ren instinkt. Du är mest sannolikt god oavsett om du tror det eller ej, och när en sådan situation skulle framstå skulle den rena instinkten kicka in att försöka förhindra att personen skada sig själv.
Jag ser det likgiltigt som om du blir rånad så ger du alla dina värdesaker du har på dig utan att tänka varför. Du behöver inte ge rånaren dina värdesaker men du gör det för att du är rädd att hen skadar dig annars. Tänk om någon sade åt dig vad dum du var för att du gav bort dina värdesaker?
Är det inte samma sak med någon som försöker begå självmord? Du försöker ju hjälpa till för om du inte gör det kanske människan tar livet av sig och det skulle vara en överväldigande hemsk känsla att känna att man inte försökte förhindra det.
Jag förstår att människan som försöker ta livet av sig mår riktigt dåligt men jag kan inte låta bli att också känna att hen var otroligt självisk. Hen traumatiserade min flickvän och förmodligen de andra som var där och hjälpte till. Om hen faktiskt hade tagit livet av sig så hade tågföraren som kört på henne blivit traumatiserad. Som de flesta självmordförsök så var det nog mer ett rop på hjälp än något annat. Jag förstår den känslan men jag är fortfarande arg över hur självisk personen var.
Det är som om personen var i någon sorts gråzon där hen inte ville ta livet av sig men ändå inte ville leva. Hen satt på det är räcket med de här människorna som hjälpte henne som försökte prata med henne men de fick ingen kontakt med henne alls. Varför ens göra den här dramatiska handlingen av att försöka begå självmord offentligt om du inte kan försöka prata med människorna som försöker hjälpa dig? Man kan lätt ta livet av sig privat istället för en stor offentlig bro där det går massvis med människor. Att potentiellt skada andra människor medans du försöker skada dig själv är så otroligt självisk att jag blir rasande.
Om jag stötte på någon som försökte begå självmord skulle jag självklart hjälpa dom. Det skulle inte vara något jag ens tänkte på, det skulle bara hända på ren instinkt. I mina tonår spenderade jag ett par år med konstanta självmordstankar så jag förstår varför man är självisk. Hur kan man inte vara det när man är i en sån smärta? Jag både förstår och är arg på denna person.
Men när någon skadar min flickvän så försvinner min förståelse. Var inte självisk och ta livet av dig på ett offentligt ställe. Du traumatiserar främlingar som aldrig känt dig.
Ta inte livet av dig alls. Det är alltid nån annan som blir skadad av din bortgång.
EDIT: Detta är mer av en awfuleverything situation. Det är är bra att hon blev räddad men det är också dåligt att hon traumatiserade min flickvän. Världen är inte svartvit. Det finns bra och dåliga saker med allt och det är just det jag försöker få fram. Men jag får uppenbarligen inte fram det.
submitted by thecarrot95 to sweden [link] [comments]


2020.10.20 20:17 forestdrivesouth Tankar på en tisdag

Jag har varit ren sen i söndags. Två dagar alltså, hehe. Jag minns inte hur länge jag gått på nått dagligen, men kanske två månader iallafall. Innan dess hade jag aldrig tagit tjack eller benzo på dagtid, aldrig på en vardag, aldrig betalat för det; jag var mest en periodare av alkohol och röka som då och då trillade på annat i festsammanhang, men jag fastnade aldrig för nått. Fick alltid sån grov AT efter spontana besök på rave, dunderfull tillsammans med rutinerade vänner som bjöd på mdma, tjo eller ladd. Kanske alla tre under en kväll. Men mycket sällan, ibland gick det år emellan. Det var aldrig min scen, jag tänkte tidigt att "såhär kan man fan inte må alltså, aldrig igen". Och det höll jag ganska bra.  
Rökat däremot, hon har varit med mig i flera, flera år. Alkoholen också, men det är inte min drug of choice, jag kan liksom ha det hemma utan att ens bli sugen. Weed dock, fan, finns det hemma så kör jag tills jag däckar. Det märks på mig när jag är i en sån period. Och det har varit många såna perioder; inrökta månader där jag fört självhatiska monologer i huvudet med endast mina egna hjärnspöken som åhörare. Blivit riktigt paranoid med åren dessutom. Samtidigt har vi haft så många fina stunder tillsammans i naturen, så många fina stunder av total tystnad, men i ärlighetens namn är det nog två av tio spliffar som landar bra.  
Periodare alltså; några nyktra månader här, några nyktra veckor där, ibland ett halvår. Men hon kommer alltid tillbaka, Marianne. Oftast efter en period av nykterhet som sen leder till en öl som sen leder till fler fester och one night-stands som sen leder till att jag bara vill vara själv och röka ner mig. Det är sjukt alltså, under alla dessa år så har jag upplevt grymt negativa bieffekter av cannabis, men ändå fortsatt. Vafan gör man så för? Well, I guess att jag är en missbrukare. Och någonstans så visste jag att "forestdrivesouth, rökat är inte bra för dig. Men det kan du åtminstone gå av cold turkey och styra skiten någorlunda, du har ett val där. Men det du egentligen vill åt, total frihet från ångestklumpen i bröstet och värken i kroppen, dom drogerna är tyngre och det är ingen väg för dig att gå".  
Jag visste det med mig. Jag har det i blodet. Jag har gjort tillräckligt mycket jobb på själslig nivå(terapi, samtalsgrupper, alternativa behandlingar, ssri, ceremonier med shamaner etc) för att vara så pass självmedveten. Just därför jag aldrig testat opiater bland annat. Men tjo däremot... För två år sen fick jag två piller Attentin. Det var första gången jag tog en lågdos tjack i nyktert tillstånd. Där hände nått. Jag minns än idag hur nice det var, hur bra det lirade med rökat, hur lugn jag blev. Men jag vägrade fan att börja exprimentera med tjack som vissa av mina loservänner. Aldrig.  
Två år senare, nutid alltså, åkte jag på en tuff period med några traumatiska upplevelser. "Bara en gång, kanske två. Lika bra att testa fan", fuck it. När jag väl fick hem min första karta 5 mg:are, ja, några dagar senare snortade jag fultjo varje dag på jobbet haha. Och där kom väl benzon in i bilden. Gått igenom flera kartor nu alltså. Och ju mer jag börjat ta saker, desto mer verkar drogerna och det livet komma till mig; becknare som ringer, becknare som vill röka tillsammans, ständiga sms om nya sortiment och liknande. Jag har börjat attrahera det. Till och med hittat en vacker tjej som är smått öppen för livsstilen. Eller ja, så mycket som jag vågat dela med mig av då. Men inte fan tänker jag dra ner henne i det här. Jag må vara relativt snygg, charmig och verka stadig, eller so I've been told iallafall, men min insida har passerat bäst-före-datum.  
Det har varit en fin cocktail av tjo, benzo, z-analoger och minst 150g röka på dessa två månader. Det har varit kul. Sjukt kul emellanåt. Speciellt att lära sig hur de olika drogerna lirar med varandra. Att vara en nattuggla. Att gilla jobbet. Riktigt skönt att slipp anstränga sig för att må bra. Men jag är en så jävla dålig knarkare alltså, jag känner mig alltid så extremt skyldig och har börjat uppleva nervösa sammanbrott och liknande. Grinar och skit. Liksom en helt ny nivå av ångest som uppstått när väl tjacket börjat gå ur kroppen på kvällarna. Och då dygnar jag inte ens.  
Önskar verkligen att jag fortfarande var 18 och bara kunde köra på, skita i allt. Önskar att jag inte kände mig själv så väl. Önskade att jag inte hade ett jobb att ta hand om, en karriär att ta tag i, relationer att vårda. Visst, det kanske går ett tag på tjo och benzo, men jag vill inte fastna, jag är livrädd för AT:n, men fan mest rädd för att bli stämplad som den där nyktra missbrukaren. Som svag.  
Men kanske att jag redan är fast? Jag kan nästan känna hur kraschen närmar sig. Kanske att jag inbillar mig, kanske att jag kan klara av det här, men det känns nästan karmiskt på något sätt, som att jag står inför ett livsviktigt val: att sluta eller att fortsätta. Det finns inget mellanting. Inte för mig.  
Jag har ännu inte bestämt mig. Eller jo, det har jag visst, för jag väntar på 2g tjack as we speak. Har ju nämligen en stor, viktig tenta snart där jag "måste" vara fokuserad, men jag ljuger ju såklart för mig själv. Romansen är ju uppenbarligen inte över. Samtidigt så sitter jag här nu, helt nykter, tagit en paus i pluggandet, grinat, mediterat, skrivit den här snyfthistorian och inte rört någon av de benzo eller z-analoger jag har kvar. Inte ens rökt weed trots att det finns gratis 5 minuter bort. Känns ändå strongt, men uh, att klara av jobb och studier känns..... sådär.  
Jag börjar närma mig 30 och kan inte förställa mig att leva resten av livet såhär, att fortsätta bära på den ångest som nu börjat manifestera sig i kroppen. Ångest, sorg och ilska. Det har dock funnits perioder av nykterhet och olika terapiformer där jag känt samma typ av självförtroende, till och med självkärlek wtf, som på tjo. Fast den är renare. Den är äkta. Det krävs bara att man vill tillräckligt mycket. Det krävs att man put in the work. Att man vågar öppna sig, vara sårbar, ta hjälp. Vågar jag det igen, vill jag det? Jag vet inte. Kanske att jag måste gå sönder totalt för att kunna bygga upp mig själv igen. Men... jag har ju redan haft så många rock bottoms. Fyfan vad mycket skit man gått igenom alltså, usch.  
Yet here I am, letandes efter min allra sista mega fuck up, eller? Jag vet inte, allt jag vet är att i denna stund klarar jag att vara nykter. Plugget går skit men det skiter jag i. Just nu är jag nykter. Jag lever. Jag känner ångesten, jag lever. Jag har propavan, dom funkar på mig, jag kan sova och imorgon är det en ny dag.  
Ta hand om er.
submitted by forestdrivesouth to droger [link] [comments]


2020.10.13 11:44 TheyCallMeJurra Frälst! Jag har mött herren.

Igår kväll runt 20:00 tiden så tog jag en kvällspromenad med hunden runtom Svinberget. 5 minuter in i promenad så såg jag ett ljus från den mörka skogen på berget och jag fick en känsla att jag måste undersöka detta fenomen. Jag närmade mig ljuset och det var så starkt att det nästan kändes som solen själv. Var uppmärksam att jag nämnde att tiden var 20:00 alltså på kvällen och nu när det är höst så är det rätt mörkt runt denna tiden. Hunden började skälla mot ljuset och skenet blev så starkt att hela berget blev vitt. Jag blundade med all kraft mina ögonlock hade och kände mig som om jag var flashad som i cs go. Bilvägen vid berget blev helt tyst och jag kunde höra mitt egna hjärta klappa och en röst som var allsmäktig. Rösten sade "Frukta ej min vän för jag är din herre och skapare gud". Jag blev förstelnad och märkte att hunden var tyst samt att jag fortfarande ej kunde se. Jag frågade "Vad vill du?" med en stammande röst och Gud sade "Befrukta mig mitt barn". Allt blev svart och jag hörde bilvägen och hunden som gnyr. Jag står på berget i mörkret och fattar ej vad jag har varit med om.
Jag vet vad jag vet och jag såg vad jag såg.
Notera att jag inte har en hund.
submitted by TheyCallMeJurra to Sveariket [link] [comments]


2020.10.11 07:36 12341234Cl hjälp med att hitta en gammal svensk film

För det första är jag mycket ledsen, översättningen är nog inte bra; Jag hade inget annat val än att använda google translate. Jag ska försöka vara enkel och snabb.
Jag såg bitar av en film som jag tror var svensk och skulle gärna titta på alla. Huvudintrigen från vad jag såg var romantisk. massor av scener av en ung vuxen kvinna som cyklar, killen i en skinnjacka och dem på stranden tillsammans. henne med en fjäder i munnen. Jag vet att det här är en lång skjutning och jag hoppas att jag inte gör någon förolämpad genom att tränga in eller använda google translate för att kommunicera men jag är bara desperat efter att hitta den här filmen och fick veta att det troligen var svenskt från 70-90-talet
redigera
tack allihopa! tyvärr har jag inte hittat filmen men jag uppskattar verkligen dina vänliga ord och försök att placera den! till den personen som var extremt förolämpad använde jag google translate, sluta försöka hitta saker att vara arg på. du är den enda arg. Jag ville bara verkligen vara omtänksam och ge lättläst text och jag vet inte om det är vanligt för alla svenska att kunna engelska så jag tänkte bättre än ledsen. Jag har faktiskt varit försiktig med min formulering för att vara så tydlig och möjlig och jag uppskattar dem som försvarade mig när jag kallades okunnig för detta försök till artighet. tack alla mycket
submitted by 12341234Cl to sweden [link] [comments]


2020.10.09 12:47 Swedish_Puss FTM fruktansvärt långa köer på ANOVA börjar tänka på DIY istället, hjälp

hej, jag behöver hjäääälp. Har stått i kö på anova i över ett år nu men har fortfarande inte fått mitt första besök, antar att pandemin inte hjälpe till att göra det snabbare. Och från vad jag har läst så kommer det nog ta mig 2 år från att jag får mitt första besök till diagnos och hormoner? alltså... jag orkar inte vänta längre. Har bott i tyskland i 4 år så känner mig ganska ny i systemet här och hur det funkar, men flyttade hem basically för att få vård, men insåg inte hur jävla skit transvården är här.
Jag fick tag på lite t gel av en vän i tyskland, men bara 4 paket lol så det gjorde inte så mycket, så jag känner för att gå DIY för jag pallar inte vänta mer. Undrar, hur gör man det på säkrast sätt? känns lite shady att köpa online, men kanske finns någon här som har erfarenhet av det och vet "bättre" sidor än andra. allt känns så jävla hopplöst, skulle ha TS i våras privat men det blev inställt och väntetiderna är så långa jag är desperat fyfan alltså. Vene, om det ens är lämpligt att skriva om detta i forumet så om du vill hjälpa men inte skriva komentar, skicka ett meddelande till mig?
tack så mkt alla
submitted by Swedish_Puss to transnord [link] [comments]


2020.10.07 14:19 2Headpats4You Ni som gjorde värnplikten, vad höll ni på med?

Jag togs på gott och ont inte med på grund av min årskull men jag vill veta allt.
.
Hur lång tid tog det? Vilka vapen fick ni pröva? Skjutvapen och handgranater? Hur bodde ni? Byggde ni upp kamratskap? Vad höll ni vanligtvis på med på en arbetsdag? Fick ni pröva att smyga omkring i skogen med gevär och låtsaskriga? Var det kul? Hade du undvikit det i efterhand?
submitted by 2Headpats4You to sweden [link] [comments]


2020.10.06 21:47 renskav De fyra årstiderna - en skadlig fördom för Svenskar.

Varje år blir man lika besviken när den två veckor långa hösten övergår i mörkt regn-blask. Fick en uppenbarelse att detta enbart beror på felaktiga förväntningar från min sida.
Systemet med fyra årstider är en skadlig stereotyp tankekonstruktion skapad av ödlefolket för att få oss att må dåligt. I Sverige övergår de vackra höstdagarna med fallande löv snabbt och oundvikligen varje år i en lång femte, länge förnekad och förbisedd årstid. Eftersom denna årstid har berövats ett namn, har den hittils inte kunnat vara en del av vår tankevärld.
Denna förbisedda femte årstid karakteriseras av ihållande regn, mörker och avsaknad av löv på träden. Vissa år, men inte alla, övergår denna femte årstid till vinter någon gång i januari-februari.
Då denna i vårt land så viktiga årstid under mycket lång tid varit förbisedd, rent av utmobbad, så anser jag att den som kompensation även kan få återkomma en gång till under året mellan vintern och den i Sverige två minuter långa våren.
För att ge denna årstid en identitet så föreslår jag namnet Qvinter, som för tankarna till fem på latin, eller Qvasi-vinter om du så vill.
Årstiderna i Sverige blir då alltså Sommar>Höst>Qvinter>Vinter>Qvinter>Vår.
Om vi ger Qvintern den identitet den förtjänar, och börjar fylla den med traditioner som är anpassade för årstiden, så tror jag att vi alla blir mindre besvikna när detta sker varje år. Mer realistiska förväntningar gör att vi kanske till och med kan börja uppskatta Qvintern för vad den är, trots utmanande väderomständigheter.
Jag föreslår att höstlovet döps om till Qvinterlov, och att Halloween-fester med maskerad anammas som Qvinterfirande. Även black friday kan tas över som qvintertradition.
Jag har märkt att jag personligen mått avsevärt bättre av denna insikt, och hoppas att Qvintern kan hjälpa även dig.
submitted by renskav to sweden [link] [comments]


2020.10.04 22:35 Sotis175 Första Fyllan Igår..

Tjo, [18M] igår så blev jag bjuden till en polares kalas, han fyllde 18 då så planen var att dra till krogen. Ett problem bara jag är extremt introvert och har aldrig varit full eller druckit så mycket innan.
Så jag får skjuts till en av mina kompisars lägenhet. Där vi började med o förfesta vilket va skit kul jag blev uppmärksammad och folk pratade med mig vilket sällan händer, jag drack upp två stora glas Vodka blandat med ngt råttgifts smakande tillägg, jag började bli snurrig som fan, så vi satte oss i vardagsrummet och började köra vuxenspel, mest frågor och dares. Sen började jag på tredje glasset nu var jag på ”privat tivoli” så mycket kunde jag lista ut, Jag bestämde mig för o gå på toan, vilket blev en tapper och desperat kamp, men jag lyckades tillbaks till soffan där vi höll på lite till.
Sen blev det dags för o gå ut till bussen, tror det tog 6 minuter o knyta skorna. Aja vi tog oss till bussen där två av personerna bestämde sig för starta en tävling om vem som kan Strula mest på den kvällen, så en av tjejerna/ Min crush, trot eller ej, men hon började Hångla med mig vilket var Sjukt nice men tänk er en 18-årig virgin som knappt kan existera fysiskt vid den här tidpunkten, Stackars tjej.. Lyckades med de sämsta hånglet i historien. Aja vi lyckades ta oss på bussen, så nu har vi nått stan, och mitt minne börjar Svika mig här, men vi gick till Parken där vi firade Födelsedags barnet med en Speciell ”kaka” som jag inte ens tänkte på då. Jag tog ett bloss också osäker på vad det var. Men vi satt där ett tag och pratade/försökte jag är skit dålig på det som det e, men nu kände jag mig bara som en awkward börda,
Vi bestämde oss för o dra till ett shot ställe där några tog ett shot för o förbereda, Jag är helt gone vid den här tidpunkten, därifrån så har jag typ bara halva minnen, vi drog till En av krogarna och på nåt jävla vänster så blev jag insläppt, jag måste sett ut som 7 svåra år gånger tusen. Men vi satte oss där inne och pratade, inte jag dock, ja tror jag mest satt o stirrade. Sen kom några snubbar 27-28 åringar som satte sig med oss och började prata med tjejerna men hade lite fejk snack med mig, dom började köpa öl och cider till oss, vilket vi tog emot, vi kollade så dom inte la roffies eller något sånt såklart, hade nog inte sett det ändå..
Men vi var där ett bra tag lyckades ta mig till toan ännu en gång, jag hängde med polarna ut på rökpaus ”jag röker inte” jag var helt zoned out, min kompis fick hela tiden, säga till när vi skulle gå o sånt, annars hade jag nog stått där till morgonen. Men när vi ska gå in så frågar en av vakterna om ID, jag mumlar ”här har du kompisen” gungande fram o tillbaks, han lät mig gå in vilket chokade mig, jag sa hela tiden till mina polare ”jag kommer aldrig in igen” dom insisterade, aja när jag gick in igen så kände jag mig som värsta legenden, Jag trodde ju att jag hade spelat Nykter o lurat vakten.
Vi satt där ett tag till och ”pratade” jag hade tydligen lagt till 3 personer på Snapchat också, jag minns när jag gjorde det men ändå inte. vi satte oss på övervåningen ett tag där jag tydligen fällde ett bord för en kompis tog mig på axeln, /Stabil balans btw hehe. Vilket var pinsamt som fan, hällde ju ut massa sprit på mina bekanta där. Har vart väldigt själv dömande på mig själv pga det.
Vi bestämde oss för o dra till en annan krog längre ner. Där det tydligen var 20-års gräns men en av 27 åringarna fick in oss fast jag visade ID och mitt stabila tillstånd. Minns inget där inifrån. Sen är det typ blankt i minnet. Sen var det dags o säga adjö till alla, Jag hade ju inget sätt att ta mig hem på, så jag fick gå 20 minuter som kändes som 2 timmakanske va det vetefan.. Jag däckade så fort jag la mig i sängen.
Idag har jag haft en tung Jävla bakfylla, och stark ångesten av att jag har vart en zombie förmodligen Sabbat alla chanser med min crush, och vart en tråkig jävel In general.. så rätt tuff dag..
Förlåt för det här Tågvraket. Vet inte om nån ens kommer att läsa det här. Förlåt för alla Grammatiska Errors, Skriv nått om ni vill, Ha en Fortsatt bra dag!
submitted by Sotis175 to sweden [link] [comments]


2020.09.29 12:31 McSneak Vad är det för fel på folk?

Ursäkta denna post men behöver skriva av mig, känner mig ledsen, förbannad och besviken på hur folk kan bete sig mot någon som sträcker fram en hjälpande hand.
Det är som så att jag flyttade från Gävle till Stockholm för cirka 1.5 år sedan och hade en före detta vän som var i behov av lägenhet då han riskerade hemlöshet.
Naiv och snäl som jag är så valde jag att hjälpa denna person och vi skrev ett kontrakt på 6 månader för en nästan fullt möblerad lägenhet med 3 månaders uppsägning åt båda hållen.
Allt gick helt ok till en början, 6 månader går och vi förlänger kontraktet i 6 månader till. Men efter kontraktet tog slut så började coronan, jag är i riskgrupp och kunde inte åka för att skriva ett förlängt kontrakt så jag erbjuder ändå honom att fortsätta ha lägenheten med samma villkor som tidigare.
Han skrev i början på föregående månad att han hittat nytt och ska flytta in med en vän, vad kul skrev jag och frågade om vi skulle initiera de tre månaders uppsägning och tyckte det skulle bli skönt att bli av med lägenheten och att han skulle hitta någonstans att bo.
Vad som händer sedan är att han bor kvar den månaden ut och säger att han har lite problem med att betala hyran, inga problem tänker jag fortfarande. Dagarna går och ursäkterna fortsätter, han säger att jag ska betala hyran med hans deposition och jag förklarar att det inte fungerar som så. Han ber så hemskt mycket om ursäkt och skriver hur mycket han skäms. Men helt plötsligt en dag så vänder tonen då han säger att han redan flyttat och att kontraktet redan är över så han behöver och tänker inte betala någonting mer.
Jag mår inte bra av detta då min ekonomi inte klarar av detta och det har gett mig stora problem i min relation med familj och sambo då jag behövt hjälp med detta. Tyvärr så har jag kämpat med psykologiska problem såsom bipolär II diagnos genom en stor del av livet vilket han är fullt medveten om och gissningsvis har utnyttjat genom åren.
Det sista meddelandet jag fick från personen var
Du slutade vara min vän när du betedde dig som du gjorde mot XXX . Jag kan också vara en falsk en. Allt gott!
XXX= En person som jag bröt kontakten med för cirka 4 år sedan och har inte pratat med honom sedan dess.

Jag ville mest skriva av mig, men har mycket erfarenhet av "vänner" som gjort sånt här mot mig. Är det vanligt att folk beter sig såhär?
submitted by McSneak to sweden [link] [comments]


2020.09.28 13:51 herrsulledotcom Som invandrare som kommit hit efter Irakkriget är jag otroligt trött på dagens Sverige

Edit: ni bevisar bara min poäng. Ni försöker att övertala mig att se på saken annorlunda, att inte tro på mina ögon och öron som upplever svensk rasism på daglig basis. Sedan fick jag denna gulliga PM från hypocrite-redditors:
"Hey ingen har bedt dig komme til Sverige. det er for satan i helvede fire tusinder kilometer og ti suveræne landes distance fra Irak. jeg vil anbefale at du forlader Sverige omgående og immigrerer til USA, de er ansvarlige for Irak-invasionen, er multikulturelt i sin grundnatur og mere rummeligt for din slags folk
Ved du hvad dit stinkdyr, Skandinavien modtog mange vietnamesiske immigranter i sin tid when Vietnam was a wartorn country. they seamlessly blended in meanwhile Muslim immigrants are ungrateful, demanding, always unhappy and overrepresentated in misbehavior like religious fanaticism, sexual and violent crime. immigrants from MENA as a whole are detrimental to the social fabric of Scandinavian countries. pack your bags and leave Sweden for your own good, the humanist masquerade is over".
Återigen: ni bevisar min poäng. Kommer att skita i den här tråden, jag är inte ute efter försök att få min upplevelse av det här landet invaliderat.
Hej,
Jag hänger mycket här på den svenska delen av reddit (lurkar mest dock, varit mer aktiv förut på gamla konton) och jag har sett hur diskursen här har ändrats från 2011 till idag. Det har gjort så jag, som invandrare, inte känner mig välkommen på Sweddit. Ändå så tänkte jag att den invandrarfientliga retoriken här inte skulle läcka ut till "real life", så jag behövde inte ta några tangentbordskrigare på största allvar.
Det som istället hände var Sverigedemokraternas tillväxt till att bli tredje störst bland de svenska väljarna, och ett debattklimat där fascistiska åsikter accepteras bara för att det råkade bli lite för många sådana som jag i Sverige. Hela Sverigebilden om progressivitet, jämställdhet, religionsfrihet och mycket av det som utmärkt Sverige som enastående land håller på att försvinna, mycket tack vare SD:s retorik om återvandring, hårda tag och oförlåtlighet gentemot oss som inte hade så mycket val framför oss. Vi som SD hatar så mycket har två val: leva i genomkorrupta regimer där inte ens rätten till liv är säkrad, eller fly dit vi hoppas få ett värdigt, humant bemötande och en garanti över våra mänskliga rättigheter.
Istället kommer vi till ett Sverige där vi klumpas med alla andra som också fått fly hit; en äcklig gulaschsoppa av desperata människor som fasas ur till betongklossar utanför stan. Vi får nöja oss med att tjäna mindre och jobba mer, och vi får uthärda ett kallt samhälle som inte ens kan anstränga sig för att ge oss ett fullhjärtat leende när vi ser det i soprummet, på stan, på sjukhuset. Utöver det så har vi släkt i hemlandet som utstår det vi flytt från, som vi både saknar så mycket så det gör ont och som vi undrar hur de klarar sig varje dag.
Parallellt med det pratas det om oss, som att vi hade valt att komma hit om våra länder inte hade bombats med vapen som Sverige var med och tillverkade. Vi och våra barn måste utstå ett utanförskap, en rotlöshet som plågar dem varje gång de ändrar tonläget i ett telefonsamtal eller får i deras ansikten att de minsann är svenskar när de besöker hemlandet. Många av dem mår skit, och många av dem väljer hellre att ta ut frustrationen på samhället än att acceptera verkligheten att de aldrig kommer att vara lika värda som en svensk.
Skaffa lite medmänsklighet. Ni bor i samma land där ni har era rötter, era familjer och era släktträd. Ni har aldrig sett er pappa gråta efter ett telefonsamtal, för att hans bror dödats 6000 km bort i ett innebördskrig. Inte heller har ni sett er mamma vara ett skal av sig själv i en värld av saknad, ovisshet, trauma och förlorad ungdom. Ni vet inte vad det innebär att säga hejdå till det som är ert, det som tagits från er för att en horunge på andra sidan världen värdesatt pengar före era liv.
Nästa gång ni pratar om assimilation, invandring, flyktingskvoter och vad fuck det är ni babblar om från bekvämligheten i era uppvärmda hus, tänk en extra gång på hur livet faktiskt kan se ut för den som lämnar allt för att få leva. Och glöm inte: *ingen* människa väljer att lämna sitt land om den inte hade en anledning för det.
Jag är så otroligt frustrerad och jag hoppas att ni förstår varför.
submitted by herrsulledotcom to sweden [link] [comments]


2020.09.28 00:00 Loxus Lars Winnerbäck skriver om en massa gamla skivor på Instagram

Nån sorts nedräkning till ny skiva tro?
Om du lämnade mig nu:
20 augusti 2007. Tretton år sen singeln ”Om du lämnade mig nu” släpptes.
Skriven en sen kväll hemma vid köksbordet, Skanstull. Minns att det gick fort. Att det liksom lossnade. Året innan hade jag fått Stims Platina-gitarr för idogt turnerande. Det var den enda gitarr jag hade hemma, en ljusblå metallic med Stimlogga på, och dom fyra ackorden A, D, E och F#m, som ofta funkar, fick duga även denna kväll.
Jag ville göra en skiva med fioler och banjo och mandoliner. Ola Gustafsson producerade. Det mesta på skivan ”Daugava” är inspelat på Irland, men eftersom konceptet och bandet var oprövat gjorde vi några testinspelningar i Solna redan i januari. Det var dagen efter Grammisgalan och en trött Miss Li, som jag dittills bara träffat som hastigast, kom till studion sent den eftermiddagen. Ni vet när det är lite dagen efter kan det bli lite känsligt. Och ibland väldigt bra.
Anders Nygårds kom upp med den vackra nerstämda viola-slingan och Ola spelar barytongitarr av märket Ovation. Vi försökte göra en ny inspelning senare på Irland, men det var nåt med den första versionen som vi inte kunde få till igen.
Odd Nordstoga har gjort en fin norsk översättning (Om du reiste din veg) på skivan ”Aleine heime” 2016.
Rusningstrafik:
25 augusti 1997. För tjugotre år sen släpptes ”Rusningstrafik”.
Ja, och jag var en ganska nyinflyttad 22-åring i Stockholm, och mina vänner Filip, Mathias (andra bilden) och Johan hade utan kunskap eller erfarenhet startat ett skivbolag som hette Elvira Records, och vi hittade på hur man gjorde. Utan pengar fick vi skaffa spons för att ha råd med affischer och av nån märklig anledning, via nåns kontakt, blev det alkoläsken Hooch som fick sin logga nere i hörnet. Fritidsgårdar och ungdomshus satte oftast en lapp med ”drogfritt” över loggan.
Vi hade slitigt hårt för att få ihop till vad man egentligen kallar nollbudget, men Johan Johansson som producerade, hjälpte oss med allt. En del är inspelat i riktig studio, Traxton på Söder Mälarstrand, men väldigt mycket gjordes i Johans vardagsrum. Jag bodde i Fruängen då, fattig och festglad och med alkoläskspons, och hade tydligen väldigt mycket att berätta om livet, skrev hur lätt som helst.
Efter ”Rusningstrafik”, som var min andra skiva, och efter väldigt flitigt spelande på dom där fritidsgårdarna, och på pizzerior och studenhak blev jag med skivkontrakt på Universal. Då var det dags att klippa sig.
Elegi:
5 september 2004. Sexton år sen singeln ”Elegi” släpptes.
Skriven en vintereftermiddag hemma på Ringvägen. Jag smsade min manager, vars fru är lärare i svenska, om det går att säga ”vad du anförtror åt mig, ska jag anförtro åt dig”. Vet inte varför jag blev osäker, klart man kan. Texten var trög att skriva men jag hade tur med melodin.
Vi spelade in den, Sara Isaksson, Ola Gustafsson och jag, i Soundtradestudion i Solna. Ola kom upp med gitarrslingan som ramar in hela låten redan när jag spelade upp den första gången. Och när vi började väva plockgitarrer och Sara la sång, piano och tamburin tyckte jag att vi hade gjort nåt helt nytt. Iallafall för mig. Den kändes konstig på ett bra sätt.
Det är utan jämförelse den låt jag repat mest på i olika konstellationer och arr, otroligt svår att spela. Den blir väldigt lätt för stressig, för långsam, för tung, för rörig. En lättstött jävel.
Så var det.👊
Tänk om jag ångrar mig och sen ångrar mig igen:
18 september 2009. För elva år sen släpptes ”Tänk om jag ångrar mig och sen ångrar mig igen”.
Efter ”Daugava” med mycket fiol, mandolin, banjo och bouzouki ville jag göra en skiva så gott som utan akustisk inblandning. Jag hade köpt en fin krispig telecaster, och var helt inne på synthar och stifft trumkomp och metronom och noll sväng. Lite som det radioaktiva åttiotalet. Texterna var mycket mer fragmentariska, ”Ät din soppa, livet har börjat”, jag testade och experimenterade och det blev ganska mörkt. Ibland rätt underligt.
För den som har KISS-referenser är det här kanske min ”The Elder”. Jag hade INGA problem just då med att eventuellt bli sågad, eller att skivan skulle falla platt, det såg jag isåfall bara som en del av nån slags personlig utveckling.
Bilderna tog jag och Karl-Magnus under ett par dagar i Tranås. Jag ville att allt skulle vara kallt och indigoblått och lagom fult och jävligt trist. Jag hade stora oslipade glasögon och livet var ganska rörigt.
Ola Gustafsson och jag producerade, det är samma band som på ”Daugava”, fast med helt annan instrumentering. Det är egentligen en ganska konceptuell skiva. Jag bara: Det ska låta som KRAFTWERK! Ola bara: Men du har ju skrivit VIS-ACKORD! Jag bara: Jag veeeeeet, jag KAN inget annat, TROLLA!
Jag blev till slut ganska nöjd med skivan. Sen missnöjd. Sen nöjd igen.
Trevlig helg!
Hosianna:
18 september 2013. Sju år sen ”Hosianna”.
På dagen fyra år efter ”Tänk om jag ångrar mig…”. Vad hade jag gjort i fyra år? Vet ej.Jo turnerat en del. Med massor olika folk och konstellationer. Tillslut blev det en ganska brokig skara som drog till Irland för att spela in. Ett filmteam var med och gjorde dokumentära klipp och bakgrundsmaterial till kommande turné. Vi var säkert tjugofem pers där på den irländska gården, bland hundar och höns och hästar. Mycket fest och sena nätter, men jag och Jerker, som producerade, hade förberett oss ordentligt. Och vi hade repat mycket. Och soundet som blev när alla bara började spela var på nåt sätt så… jag vet inte… rätt.
Jag ringde Thåström och frågade om han ville sjunga några rader på ”Gå med mig vart jag går”. -Det vet du, sa han. Det visste jag verkligen inte. Men så kom han till studion på Södermalm där vi gjorde pålägg, gick in, sjöng och kom ut igen. -Jag kan göra om det, men jag låter sådär, så jag tror inte det blir så annorlunda. Så försvann han ut på Slussen.
För att verkligen maxa drog jag och Jerker och tekniker Ronny till Berlin för att mixa skivan i den mytomspunna Hansa Tonstudio. Gud vad vi jobbade med den skivan, på alla sätt. Jag kände mig HELT tom när allt var klart. Helt tom.
Kom:
4 september 1999. Skivan ”Kom” släpptes för tjugoen år sen.
Jag bodde i andra hand på Cirkusvägen i Västberga, där är i stort sett alla låtar skrivna. Med balkongdörren öppen ibland. Ganska nykontrakterad på stort skivbolag. Ville göra poplåtar och bilda band med dom där coola musikerna som hängde på Indigo på Götgatan och Hannas på Skånegatan och hade spelat med Olle Ljungström, Hellstrand, Dileva och Lundell.
Jag var bländad av Stockholm och överväldigad. Att få GÖRA MUSIK, och spela in den i anrika Atlantisstudion med proffs, och dra till Kristianstad och ha turnépremiär på nån cool klubb och få en löpsedel i Kvällsposten. Jesus, tack och skål! Tack Vägverket för asfalten!
Nu har jag inte hört den på väldigt länge, men jag är glad över den här inspirerade tiden som gav mig så mycket skjuts att det fortfarande känns i ryggen.
Skål för poplåtar!
Med solen i ögonen:
25 september 1998. Tjugotvå år sen ”Med solen i ögonen” släpptes.
Talande titel. Första skivan på stort skivbolag. Stolt och livrädd. Jag sa inte mycket i skivbolagssammanhang, obekväm och platt i intervjuer, blyg, vilsen. Det är sig ganska likt. Men med Johan Johansson som producent var jag iallafall ganska trygg i studion.
Låtarna skrevs i Fruängen ofta efter en promenad i Långbroparken. Hade ju INGET annat för mig. Minns att vi repade vid Fridhemsplan och att jag börjat lyssna mycket på Bob Dylans tidiga skivor. Kombinerat med Ola Magnell.
Det var första mötet med Karl-Magnus som sen dess gjort mina omslag. Bilden är från Hjorthagen, där jag föddes och mormor bodde.
Daugava:
26 september 2007. Tretton år sen ”Daugava” släpptes.
Några av låtarna är skrivna på hotell Radisson intill floden Daugava i Riga. Jag hade sett en norsk dokumentär om en manskör som åkte och sjöng i Murmansk, ”Häftig och begeistrad”. Bilderna genom det sista av Nordnorge och över ryska gränsen var så precis den ödslighet jag ville åt. Men att åka ensam till Murmansk kändes omständligt, så det blev Riga.
Jag lyssnade mycket på folkmusik och ville ha en sval öststatlig touch på stämningen. Ringde Ola Gustafsson som spelar både mandolin och banjo och vi spånade fram vårt drömband. Hittade den där stora gården på Irland med sessionstudio där jag spelat in alla senare skivor. Privat var det tungt, men musikaliskt kände jag mig inspirerad.
Det kändes bra att starta om. Nytt band, ny instrumentering, mindre bredbent. Farväl Jupiter var ett avsked till en massa saker jag behövde lämna för att komma vidare.
Och Miss Li! Vilken stjärna.
Eldtuppen:
27 september 2019. Ett år sedan ”Eldtuppen” släpptes.
Första låten jag skrev var ”Vykort från Alperna”. I Davos faktiskt. Men det var ”Tror jag hittar hem” som fick öppna skivan, det var en så tydlig lägesrapport. Jag ville att skivan skulle vara hoppfull och ganska ljus, OCH förstås ganska mörk, på ett ljust och luftigt sätt. Och jag lyssnade nästan bara på 80-talsgitarrock just då. Bil, roadtrip, skymning, hifi.
Bandet som satts ihop till sommaren 18 var för första gången i studio, och jag kände på mig att det skulle gå lätt och vara inspirerat. Och så blev det.
Eldtuppen gav mig så många associationer, som ett alter ego, en rödtopp. Kaosartad. Men lite stolt.
Tur att vi hann turnera den hösten, innan pandemin. Det var askul. Hoppas verkligen att det ska funka igen 2021.
submitted by Loxus to winnerback [link] [comments]


2020.09.15 20:25 MycompanyinSweden How can I get a job in Sweden? - Moving to Sweden

Hur kan jag få jobb i Sverige? - Flytta till Sverige

Hell-o from S-PAIN
Basically I want to move to Sweden, I am from Spain and my country become a totally orwelian society, it is a police state, you cannot go outside, propaganda everywhere, etc in theory this is because the covid, but hospitals around Spain are empty. I dont want to even speak about the economy 🤣😅
I can see very easily what everything here will go VERY wrong, there is no way what it will end with a happy ending for Spain, Europe and the world, and this is why I want to move to Sweden, in Sweden there is no the so called covid event and you guys are a neutral country so very probably you will not participate in any war or similar event.
I was doing relate ok for sPAINish standards before Covid, I was working for my own like a freelancer and having some online things(for example I created a crypto-exchange, forums, also I was creating websites, translating documents, etc,), but I didnt totally sucesss and I didnt get any worker because I was doing everything by my own. My idea is to move to Sweden and get a high salary(all the sweden salaries are high), hire people around the world and create a company (probably in Sweden) because the idea is to be in Sweden at least 6 years after all this mess will end.

The problem is I don´t know where to get a job, field, etc, I speak English and Spanish very well, but I dont speak Swedish language still, I have experience like a translator, editor, building websites, marketing online, tourist guide, forest guard and agriculture, about education I dont look very well on paper I have a preuniversity degree(what it is quite good compare with other countries) and few courses, most of the education I get by my own in websites like lynda.com or udemy.com, but not tradictional schools or universities.

Where should a person with my situation to start looking for a job?, what is the best province?, field?, etc, It is any are of Sweden where I can go and get a job very easily.
BTW If you are needed of a specific service I can help you with in Sweden feel free to ask and I will tell you if I can truly help you or not.
I want to move to Sweden before the 16 October what it is when all the "fun" will star.
THANKS SO MUCH!!!!

SWEDISH

Hej från Spanien
I grund och botten vill jag flytta till Sverige, jag kommer från Spanien och mitt land blir ett helt orweliskt samhälle, det är en polisstat, du kan inte gå ut, propaganda överallt, etc i teorin beror det på att det är kovid, men sjukhus runt Spanien är tomma . Jag vill inte ens prata om ekonomin 🤣😅
Jag kan mycket lätt se vad allt här kommer att gå MYCKET fel, det finns inget sätt vad det kommer att sluta med ett lyckligt slut för Spanien, Europa och världen, och det är därför jag vill flytta till Sverige, i Sverige finns det ingen så kallade covid-evenemang och ni är ett neutralt land så med stor sannolikhet kommer ni inte att delta i något krig eller liknande evenemang.
Jag gjorde relate ok för sPAINish-standarder före Covid, jag arbetade för min egen som en frilansare och hade några online-saker (till exempel skapade jag ett krypto-utbyte, forum, jag skapade också webbplatser, översatte dokument osv.), men jag lyckades inte helt och jag fick ingen arbetare för att jag gjorde allt själv. Min idé är att flytta till Sverige och få en hög lön (alla sveriges löner är höga), anställa människor runt om i världen och skapa ett företag (förmodligen i Sverige) eftersom tanken är att vara i Sverige minst 6 år efter allt detta röra slutar.

Problemet är att jag inte vet var jag ska få jobb, fält osv. Jag talar engelska och spanska väldigt bra, men jag pratar inte fortfarande svenska, jag har erfarenhet som översättare, redaktör, byggande av webbplatser, marknadsföring online, turist guide, skogsbevakning och jordbruk, om utbildning Jag har en preuniversitetsexamen (vad det är ganska bra jämfört med andra länder), etc

Var ska en person i min situation börja leta efter ett jobb ?, vad är den bästa provinsen ?, fält?, Etc, det är någonstans i Sverige där jag kan gå och få ett jobb mycket enkelt.

Jag vill flytta till Sverige före den 16 oktober vad det är när allt "roligt" kommer att spela.
TACK SÅ MYCKET!!!!
submitted by MycompanyinSweden to sweden [link] [comments]


2020.09.14 20:14 inzzeini hur MDMA hjälpte mig med social ångest.

inledningsvis vill jag säga att jag uppmanar absolut ingen att ta MDMA eller någon annan drog pga det jag kommer skriva. MDMA kan vara välldigt skadligt för hjärnan om man missbrukar det. Det är dessutom mycket mer beroende framkallande än vad många kanske vill få dig att tro. Det är inte fysiskt beroende framkallande (som heroin, kokain eller amfetamin) men det kan vara svårt att acceptera ett nyktert tillstånd efter att man fått känna på hur det är att rulla riktigt hårt på kristall. om du lider av social ångest finns det mycket mer effektiva sätt att dämpa ner den än att börja knarka.
jag gör detta inlägget eftersom att jag fick frågan i mina DMs.

with that out off the way..
Jag har under hela mitt liv varit väldigt rädd för att prata med folk pga att tankarna kring vad dom kommer tänka om mig skrämt mig något otroligt. Om jag tex vill ge någon en komplimang kanske dom sedan tycker att jag är klängig eller jobbig?
jag vågade häller inte visa upp migsjälv för den jag verkligen är. jag levde med olika masker som jag tog på mig i ett försök att passa in och bli accepterad. Detta funkade givetvis inte särskilt bra eftersom att det är relativt lätt att se på en person om dom är sigsjälva eller om dom hela tiden försöker bevisa att dom är på ett visst sätt eller inte.

MDMA som ni flästa redan vet fyller kroppen med kärlek och själv acceptans, och under MDMA ruset kunde jag vara (en vissoligen överdrivet kärleksfull och possitiv) migsjälv, men endå migsjälv. Jag vågade berätta för folk hur mycket jag uppskattade dom, jag vågade säga till både kvinnor och män att jag tyckte dom var vackra (utan att försöka få till något ligg utan bara för att detta var vad jag faktiskt tyckte), jag vågade berätta för folk att jag önskar att jag och personen i fråga hade en närmre relation då jag tycker väldigt mycket om dom.
men givetvis kommer MDMA ruset inte vara för alltid och när det är över tappade jag dessa förmågorna och gick återigen tillbaka till en rädsla av vad folk skulle tro och tycka.
en dag när jag låg i min säng och tänkte på detta så slog tanker mig. "varför inte bara lådsas som att jag tagit MD nästa gång jag ska på fest?" so thats what i did och då märkte jag att det är inte MDMA som får mig att kunna skapa connections med människor, det är instälningen jag inleder konversationen!

edit: poängen jag försöker förmedla är att ta lärdom av dina erfarenheter. se inte MDMA som ett happy pill utan se det som ett sätt att uppleva ditt eget subjektiva perspektiv från en ny vinkel.
studerar du livsperspektivet som MDMA kan ge dig så kan du ta lärdom av det och göra ditt nyktra liv bättre! TESTA DINA PILLER SÅ DU INTE POPPAR FENTA ELR METH!
submitted by inzzeini to droger [link] [comments]


2020.09.05 09:57 Gludens Trettonde söndagen efter trefaldighet - diakonins dag

Trettonde söndagen efter trefaldighet är en av söndagarna i "kyrkans vardagstid". Den här söndagen brukar kallas diakonins dag, och kollekten går till diakonala ändamål.
Datum: 21 veckor efter påskdagen
Geografi och firare: Kristna, hela världen
Traditioner: Gudstjänster.
Temat för dagens bibeltexter enligt evangelieboken är Medmänniskan, och en välkänd text är liknelsen om den barmhärtige samariern ur Lukasevangeliet, där också det dubbla kärleksbudet återges. Hit hör också den så kallade gyllene regeln, som står i Matteusevangeliet: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.
TEMA
Medmänniskan
LITURGISK FÄRG
Grön
ALTARDEKORATION
På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.
Bibeltexter
GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Jeremia kapitel 38, vers 7-13 Nubiern Eved-Melek, en hovman som befann sig i kungapalatset, fick höra att de hade kastat Jeremia i brunnen. Kungen satt då i Benjaminporten, och Eved-Melek lämnade kungapalatset för att gå och tala med kungen: ”Min herre och konung, det som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen, och där kommer han att svälta ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i staden.” Kungen gav då nubiern Eved-Melek denna befallning: ”Ta med dig tre män härifrån och dra upp profeten Jeremia ur brunnen innan han dör.” Eved-Melek tog med sig männen till klädkammaren i kungapalatsets förråd. Där hämtade de trasor av gamla utslitna kläder och firade ner dem till Jeremia i brunnen med rep. Nubiern Eved-Melek ropade till Jeremia: ”Lägg klädtrasorna i armhålorna, under repen!” Jeremia gjorde så, och de drog upp honom med repen ur brunnen. Men Jeremia måste stanna på vaktgården.
EPISTEL
Romarbrevet kapitel 12, vers 16-21 Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: 'Min är hämnden, jag skall utkräva den', säger Herren. Men 'är din fiende hungrig, ge honom att äta; är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud.' Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
EVANGELIUM
Matteusevangeliet kapitel 7, vers 12-12 Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.
PSALTAREN
Psaltaren psalm 103, vers 1-6 Av David. Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör: han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar, han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet, han fyller mitt liv med allt gott, och jag blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och ger de förtryckta deras rätt.
submitted by Gludens to Kyrkoaret [link] [comments]


2020.08.26 01:04 inzzeini top 5 favorit droger!

eftersom fler historier önskades tänkte jag bidra med mina top 5 droger!
jag kommer även ta mitt ansvar och bidra med harm reduction tips till alla droger jag kommer nämna då jag mest stark övertygelse tror att droger i sig inte är dåliga utan istället det osäkra och oansvariga sättet de brukas på är vad som orsakar skador.
de droger jag provat är: MDMA, MDA, THC (i alla dess former) kokain, amfetamin, poppers, LSD, kodein, alprazolam, 2C-B och concerta. vi går från sämsta och slutar med bästa!

  1. nu skriker kanske stockholms ladd torskar i vrede, men jag måste säga att kokain är den absolut mest över hypade drogen på guds jord! inte mycket mer att tillägga.. kombinera inte kokain med alkohol. dessa 2 drogerna i konbination skapar ett mycket farligt gift i kroppen.

  1. amfetamin deremot haha! det är defenitionen av prisvärt! mycket trevlig kännsla i kroppen och skitbra dom dagarna man bara måste städa lägenheten eller någonting annat i den stilen. fungerar även jätte bra som en efterfest drog ifall man träffar någon intresant på efterkakan och vill stanna uppe ett tag för att fortsätta konversationen. amfetamin är mycket mycket beroende framkallande och du bör vara välldigt försiktig med hur ofta du tar det.

  1. LSD är medecin för sinnet. jag tror att om fler personer fick trippa syra skulle världen vara en bättre plats! det finns så mycket att lära LSD! ta endast LSD i god miljö, med gott folk, i en bra sinneställning och för guds skull ha en trip sitter!

  1. alprazolam är tyvärr nummer 2 på listan. jag var beroende av alprazolam under ett års tid pga mina sömnsvårigheter. jag tvivlar på ifall jag någonsin kommer bli helt clean från denhär drogen då det är det enda som kan få mig att sova normalt.. kombinera aldrig benzo med andra downers så som alkohol eller heroin.

  1. MDFUCKINGMA BABY! om nummer 2 var aningen deppig så lär detta pigga upp dig haha! vad ska man säga om MDMA som folk inte redan sagt? MDMA botade min sociala ångest igenom att visa mig att folk tycker mer om mig när jag tycker om migsjälv och vågar dansa, prata och gå in på djupet under konversationer med folk! mitt tips till kompisar som inte kan dansa nyktra är alltid "lådsas som att du tagit MDMA". ta inte för mycket MDMA och ta det defenitivt inte för ofta! 4 gånger om året räcker gott och väl. drick mycket vatten när du rullar på MDMA och ta pouser ifrån dansgolvet för att kyla ner kroppen. folk dör vanligtvis inte av MDMA utan dom brukar dö av antingen överhättning eller vätskeprist på följd av intensivt dansande.
submitted by inzzeini to droger [link] [comments]


2020.08.19 02:48 inzzeini Min första och enda 2C-B upplevelse! (trip report)

Jag skulle själv kalla migsjälv både en erfaren drog brukare och erfaren drog missbrukare. Just psykadeliska droger har jag mycket lite erfarenhet om dock.
Jag har trippat LSD ett par gånger och har tagit mdma till den grad att jag förlorat magin (om du nu vill klassa det som psykadeliskt).
Många säger att 2C-B är som en blandning av LSD och MDMA och jag håller med medans jag samtidigt måste säga att det inte över huvud taget är som varken MDMA eller LSD. (läs vidare för en förklaring)
Vi började kvällen med ett förkrök hos en vän till mig. Vi drack några öl, vin, snackade skit och lyssnade på techno.
Planen var att jag och 3 av personerna på förkröket skulle runt 12 slaget börja röra oss hem till en av oss 3 för att prova på 2C-B för första gången (då vi inte visste ifall alla på förfesten var okey med att vi knarkar då och då).
Det visade sig att alla var lugna med att vi skulle trippa så runt 12 tiden åkte vi alla iväg och vi 3 som skulle trippa högg en varsin grön donkey Kong som innehöll 20 mg 2C-B!
Jag satte en timer på telefonen efter jag svalt pillret och väntade på effekterna.
Redan efter 20 minuter började jag märka av att drogen började komma igång.
Man rekommenderas att trippa 2C-B på tom mage eftersom att comeupen kan framkalla illamående så bortsett från ölen och vinet jag drack på förfesten var jag på tom mage och därför började effekterna kicka igång så snabbt!
Det första jag märkte var att min kropp kändes pysiskt svag. Jag hade svårt att stå upp och var väldigt omotiverad till att röra mig men jag tog mig ut ur lägenheten och satte mig utomhus eftersom att jag förväntade mig att illamåendet snart skulle komma. Och jajamen! Tro fan att jag mådde illa!
Minimala hallucinationer började komma och jag gick o kalvade I en buske. Stod vid busken några minuter och spydde 3 gånger.
Efter jag spytt klart gick jag tillbaka och satte mig där jag satt innan och tittade ner i gräset som nu började växa och sjunga om vartannat. Sedan började gräset våga sig, precis som vågor som rullar in emot stranden. Detta var välldigt fint. Mitt högra ben skakade precis så som det gör på MDMA.
Jag satt där ute i ungefär en timme och pratade med en av våra trip sitters och fattade knappt ett ord av vad han sa. Jag tyckte detta var MYCKET obehagligt då jag hatar att vara dissorienterad och förvirrad.
Jag gick sedan och spydde I min spybuske en sista gång!
När jag kom tillbaka hade det mellan tummen och pekfingret gått 90 minuter och jag började återfå energi i kroppen. Mitr ben skakade fortfarande men nu började det vara skönt istället för något som bara hände.
Runt 2 timmar in i trippen började ALLT vara väldigt väldigt roligt och vi skrattade alla åt precis allting!
Väggar, tavlor och allt annat hade mönster som ibland kunde rörde sig utåt i en tredimensionel effekt.
Min trip varade i 4 timmar medans min kompis trip varade i 8+ (han kombinerade dock 2C-B med kokain och kannabis)
Jag rekommenderar 2C-B för er som gillar att "bänga". Det vill säga: hänga med polare o skratta o ha kul.
Jag som ser psykadeliska droger som medecin tycker inte alls om 2C-B då jag alltid kunde tänka klart under trippen (bortsett från comeupen då jag knappt kunde tänka alls)
Under en LSD trip lär man sig saker om sigsjälv, andra, världen och spiritualitet. Det för man inte på 2C-B.
Jag skulle häller inte rekommendera det för er som gillar MDMA då jag inte fick någon vilja att dansa eller någon exstra kärlek.
Att folk gämnföra 2C-B med MDMA och LSD är pga att hallucinationerna man får av 2C-B är någolunda lika LSD och att man får domdär benrycken jag tidigare pratade om, precis som på MDMA.
submitted by inzzeini to droger [link] [comments]


2020.08.12 02:25 UnjustRiptide Fråga kring konsumenträttigheter, och påtvingat köp

Jag var idag inne på kicks i nordstan med min flickvän och min syster. Vi kollade runt lite i butiken och jag såg någonting som jag trodde min flickvän skulle gilla. Det var ett spray till ansiktet som kostade 100kr. Jag tog upp en öppnad flaska som stod nära intill testprodukterna. Jag höll i produkten i fem till 10 sekunder, sprejade den kanske fyra gånger innan jag satte tillbaka den. Jag han inte gå en meter innan en kvinnlig anställd på kicks utbrast väldigt argt varför gjorde du så?! Jag vände mig om och en väldigt arg kvinna stod och glodde på mig. Jag försökte förklara att jag bara ville testa den men hon sprang iväg och kallade på en ordningsvakt. Jag tycker detta var väldigt dramatiskt då produkten det handlar om bara kostar 100kr. Jag vill också säga att alla tre av oss gick väldigt lugnt runt i butiken utan att vara stökiga, samt att alla av oss är vuxna, så vi ser inte precise ut som några jobbiga tonåringar som kanske är stökiga eller vanligtvis brukar orsakar problem i nordstan. Så jag fattar inte varför hon var så arg för detta liksom.
Ordningsvakten kom fram till mig och sa att jag hade öppnat en ny produkt och eftersom jag använde den måste jag betala för den. Jag försökte förklara att den redan var öppnad och att det var ett misstag då den stod så nära testprodukterna. Vakten sa de skulle kalla på butikschefen som skulle prata med mig.
Medans jag väntade på butikschefen försökte jag ytligare förklara hur produkterna inte stod rätt och att den redan var öppnad. Vakten sa då eftersom det finns kamera så skulle de kunna se om produkten redan var öppnad innan jag rörde den, och om jag inte ljög hade jag inget att oroa mig för. Jag frågade då om de kunde kolla på vad kameran hade spelat in, men fick bara till svar att det inte var aktuellt just nu. Jag frågade då varför det inte var aktuellt men fick inget svar. Vakten frågade istället den arga kvinnan ifall att hon hade sätt mig öppna den. Hon sa nej och att hon bara såg mig testa den. Det kändes som vakten redan bedömt mig som skyldig innan de ens hade kollat på videon.
Så småningom kommer butikschefen och säger att jag har använt produkten och därmed måste jag betala för den. Jag frågar då om hon kunde kolla om övervakningskameran fångade om produkten var öppnad innan jag rörde den. Butikschefen säger då att de inte kollade efter det och att videon bara visade att jag använde den. Butikschefen sa även att pågrund av Corona och hygienskäl kan inte en använd produkt säljas, vilket jag naturligtvis förstår men jag fortsatte påpeka att den redan var använd innan mig då den redan var öppnad. Butikschefen sa då att det inte gör någon skillnad om någon använde den före mig då jag använde den sist.
Jag fattar inte hur de kan tvinga mig köpa den om den redan var använd innan mig, och om hygienskäl var en riktig anledning till att den inte kan säljas borde de väll ha kollat på videon för att se om den var använd tidigare innan de tvingar mig betala för den.
Jag försökte även förklara för butikschefen att hela den hyllan är helt oorganiserad och att man inte kunde tydligt urskilja testprodukterna ifrån de som säljes. Då visade hon att testprodukten har ett litet genomskinligt klistermärke på baksidan över streckkoden. Jag påpekade att det inte var ett tydligt sätt att märka en testprodukt, butikschefen sa nedlåtande att nästa gång borde jag vara mer noggrann innan jag testar produkter i framtiden. Vanligtvis brukar testprodukter ha en lapp som säger tester på sig. Jag tycker själv att kicks och butikschefen borde vara noggranna med att inte ha öppna produkter på hyllan till försäljning. Det är inte kundens ansvar att hålla koll på vilka produkter som är använda i en butik, det är väll butikens ansvar?
Jag påpekade också för chefen att många av produkterna bredvid på hyllan också var öppnade och att om min produkt inte går att sälja så kan hon inte sälja dem heller, för om de är öppna så är de säkert använda också. Hon sa igen med nedlåtande ton att detta är ett hypotetisk exempel, och att de visst går att sälja även om de är öppnade då ingen personal har sett att de har använts av någon. Kvinnan var helt ologisk. Varför skulle produkterna vara öppen om ingen har använt dem?
Butikschefen med hjälp av ordningsvaktens påtryckningar tvingade mig sedan betala för en produkt som jag inte hade öppnat först. Butikschefen hade ingen koll och brydde sig inte det minsta om den var använd innan mig och ville inte heller kolla, men påstod fortfarande att de inte kan sälja använda produkter samtidigt som hon tvingade mig att betala för en använd produkt. Hur är detta tillåtet? Är det lagligt att tvinga kunder köpa en redan öppnad produkt med hjälp och påtryckning av en ordningsvakt?
Under tiden jag betalade sa jag till den första kvinnan som först blev arg på oss att sortera produkterna bättre för det gick inte att se vilka som vad testprodukter eller ej. Hon sa att hon höll med lite och skulle påpeka det själv sedan till hennes chef.
Min syster hade tänkt att köpa ett nagellack innan detta hände men vi gick istället. I slutet av dagen så hade hon fortfarande inte hittat något nagellack i en annan butik så vi gick tillbaka till kicks. Jag kollade på hyllan där sprejet tidigare stod. Nu hade de organiserat alla produkter bättre och till och med tagit bort några av de värsta öppna produkterna. Om butikschefen nu tyckte jag hade fel och att de öppnade produkterna då gick att sälja varför tog de bort dem då? Det fanns dock några öppnade produkter kvar. Det fanns till och med en där förseglingen helt var borta men var igentejpad med genomskinlig kontorstejp. Den enda anledningen jag kan se till varför originalförseglingen var utbytt med en tejpbit är för den tidigare varit öppnad. Hur kan de sälja en uppenbart öppen produkt som sedan tydligt är igentejpad av personalen? Jag tog då bilder på de öppna produkterna som var till för sörsäljning som bevis på att min inte var den enda öppna produkten.
Min syster fick hjälp med nagellacket av en ny tjej vi inte såg tidigare och hon var jättetrevlig och jätte hjälpsam. Men efter en stund kom den arga kvinnan och sa till tjejen att de behöver byta platts i butiken även om tjejen höll på att hjälpa min syster. Tjejen gick då bara och stod längre bort i butiken för det fanns inget för henne och göra. Det kändes väldigt udda att kvinnan ville byta med tjejen just när vi var där då det inte fans några andra kunder i butiken just då. Den arga kvinnan ”hjälpte” då min syster istället, men det kändes bara som att hon försökte få henne att lämna butiken så fort som möjlig och hålla koll på henne så hon inte skulle ”orsaka” mer problem.
Vad kan man göra som konsument i detta fallet både då detta händer och nu i efter hand? Är det lagligt att butikschefen påtvingar köp av en redan använd produkt med hjälp av ordningsvakten? Hur kan det vara lagligt att butiken säljer uppenbara öppnade produkter som nya speciellt nu under en pågående pandemi? Finns det någonstans man kan anmäla deras brist i hygien bland produkterna? Dessutom höll sig både ordningsvakten samt chefen och de anställda väldigt nära, runt en meters avstånd, under denna process, även när det står skyltar i butiken att hålla avstånd. Vad kan man göra att de butiksanställda bryter deras egna regler runt Corona?
Uppdatering: Jag mailade deras kundservice igår, eftersom jag inte hittade någon Mail till deras kontor. Jag fick bara ett generellt svar över hur de är ledsna över hur det blev och det inte alls borde gått till så. De sa också att de skulle vidrabefodra mitt klagomål till butikschefen i nordstan (som om det kommer göra någonting åt saken) och också till regionschefen. Så det ser inte ut som de kommer göra något åt detta.
submitted by UnjustRiptide to sweden [link] [comments]


2020.08.11 10:23 attfinnasanningen Arvssynden, Eden och vad den symboliserar

Det som står i bibeln är inte alltid så lätt att själv förstå, men söker man sanningen så finner man den och den är oftast den man inte tror. Som det som hände i Eden och att Eva och sedan Adam åt äpplet i eden. Många tror att det som hände i Eden är en enskild händelse, men det har en djupare innebörd och mening än man först tror. Det som hände i Eden kan kopplas ihop med några andra händelser i bibeln och då börjar man förstå vad denna händelse innebär och dess mening.
Ormen i Eden symboliserar Lucifer eller bibelns satan som lurade människan till att äta av äpplet och bedra gud och följa Lucifer.
1 Mosebok 3:1 Men ormen var listigare än alla markens djur som HERREN Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: "Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?"
1 Mosebok 3:6 Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt.
Denna vers handlar om hur människan bröt mot guds vilja och har länge förbryllat mänskligheten i vad den egentligen betyder och varför skulle det vara ett brott att äta ett äpple, när den egentligen symboliserar en vilja som gud ville att människan följde. Denna händelse när vi gick emot guds önskan och lede till att vi människor fördrevs ifrån Eden. Eden kan ses som en symbol för himlen, även om många tror att det är en plats på jorden vilket inte är fallet.
Men denna händelse har sitt ursprung i en annan händelse i bibeln och det är att vi människor var en gång i tiden änglar som fanns i guds närvaro.
Det är vad den följande två verserna symboliserar
Psaltaren 82:6 ”Jag har sagt att ni är gudar, ni är alla den Högstes söner.
Psaltaren 82:7 Men ni måste ändå dö som människor dör, och falla som var furste faller."
Man kan översätta dessa verser med att vi en gång var änglar men eftersom vi följde Lucifer så kommer vi leva som människor för att söka oss tillbaka till gud. Men vi lätt oss luras av Lucifer och följde honom i stället för gud. Så när Lucifer föll så gjorde vi samma sak. Det är det som menas med fallet som det står i uppenbarelseboken.
Uppenbarelseboken 12:4 Och hans stjärt drog med sig tredjedelen av himmelens stjärnor och kastade den ned på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, ty han ville uppsluka hennes barn, när hon hade fött det.
Vi är de falna änglarna som bedrog gud och följde Lucifer eller satan för dessa är en och samma. Denne fallna ängel är en mästare på att lura och bedra och har sedan dess fortsatt att lura oss människor sedan dess. I att tro på alla de olika hedniska religioner som finns. Få oss att följa alla de olika ideologier som har förstört mänskligheten.
En sak som satan har lyckats med är att få oss att tro på alla de olika hedniska religionerna och tro på att de ger oss också en väg till himlen. Vilket inte är fallet utan alla är en lögn som så mycket på denna gjord. Få oss att tro på att vi kan komma tillbaka till gud utan gud.
Så trots att vi svek gud och följde Lucifer så har vi fått en chans till förlåtelse och åter komma till gud. Det är därför som vi måste be och då be om förlåtelse trots att vi bevisligen har förtjänat helvetet genom vårt svek. Genom att be om förlåtelse och döpas så kan vi komma tillbaka till gud och Eden. Problemet är att så få väljer att komma tillbaka. För de följer som så många gånger alla andra och inte tänker själva.
Det krävs inte mycket för att komma tillbaka och även om du inte tror idag så behöver du bara testa själv utan någon i närheten så varför inte testa och se om det är sant, det är bara du som kommer att veta och förstå. Det kommer inte direkt utan det kommer ibland senare, hur du upplever det är individuellt. Under bönen så kanske du inte upplever något men det kan mycket väl komma då, men det kan som sagt komma lite senare som när du gått och lagt dig.
submitted by attfinnasanningen to u/attfinnasanningen [link] [comments]


2020.08.06 01:08 naftlack Sabbatsår och jobb

Tja!
Jag tog studenten ett par månader sedan och tar nu ett år för att jobba, reboota plugghjärnan och spara pengar. I och med den höga ungdomsarbetslösheten har jag tur att jag fick ett jobb på ett snabbmatsställe, men det rätt uselt betalt och jag får inte särskilt många timmar. Om jag hade kunnat byta jobb hade jag nog gjort det.
Detta för mig till min fråga. Finns det några schyssta certifikat eller utbildningar man kan plocka på någon månad för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden? T.ex. har några av mina vänner (iofs med rätt bra kontakter) lyckats få jobb med balla titlar på stora banker och firmor som jag inser inte kan vara särskilt svåra att utföra, eller kräver någon vidare utbildning. Jag har inga räkmackor att glida på och behöver nog snarare kofota mig in på sådana institutioner.
Jag är, som min mamma hade sagt, bra på data (kod för tönt) och har en del förkunskap i programmering.
Med det sagt: Vad hade du gjort om du var i min sits? Vad gjorde du på ditt sabbatsår, och vad hade du gjort annorlunda?
submitted by naftlack to sweden [link] [comments]